Hosbis Dewi Sant yn ennill gwobr Cadernid ac Arloesedd am fenter codi arian Geifr Y Gogarth.

Cafodd yr elusen gofal lliniarol leol ei chyhoeddi’n enillydd balch gwobr Twristiaeth Go North Wales am gadernid ac arloesedd mewn seremoni gyflwyno ddiweddar.

Ym mis Ebrill 2020, yn dilyn y sylw byd-eang i eifr Y Gogarth yn cymryd strydoedd gweigion Llandudno drosodd yn y Cyfnod Clo, fe wnaeth Tîm Cynhyrchu Incwm Hosbis Dewi Sant greu dyluniad crys-t pwrpasol yn darlunio Geifr Y Gogarth. Oherwydd Covid19, cafodd digwyddiadau codi arian yr Hosbis eu canslo a’u siopau manwerthu eu cau. Yn cael eu gwerthu ar wefan yr Hosbis, roedd y crysau-t yn ymgais i helpu i wneud iawn am yr arian sylweddol a oedd wedi’i golli.

Ugain mis yn ddiweddarach, ar ôl gwerthu dros 9,000 o grysau-t dros y byd i gyd, roedd y nwyddau â’u thema geifr wedi codi dros £300,000 ac yn dal i godi arian i’r Hosbis yn y dyddiau anodd a heriol hyn.

Mynychodd Tîm yr Hosbis y tu ôl i’r dyluniad y seremoni wobrwyo yn Venue Cymru ar y 25ain Tachwedd. I ddathlu 30 mlynedd o Dwristiaeth Gogledd Cymru, roedd i’r noson thema 1990’au gyda rhai o’r mynychwyr yn dewis gwisgo mewn gwisg ffansi. Llywyddwyd y seremoni gan Sian Lloyd y newyddiadurwraig a noddwyd Gwobr Cadernid ac Arloesedd Go gan North Wales Live.

Meddai Marie Lidgett  Rheolwr: Marchnata a Chyfathrebu Hosbis Dewi Sant

“Diolch i bawb sydd wedi cefnogi Hosbis Dewi Sant ac wedi prynu’r crysau-T!

“Mae ennill y wobr yma’n golygu llawer inni yn wir. Roedd yn ymdrech tîm enfawr, gyda staff a gwirfoddolwyr yn gweithio’n galed yn y cefndir yn lapio ac yn anfon yr eitemau allan. Bu penderfynoldeb tîm yr Hosbis yn eithriadol, trwy gydol y pandemig bu hi’n frwydr i oroesi ac yn bendant fe wnaethom ymladd!

“Byddem yn hoffi diolch hefyd i Dwristiaeth Gogledd Cymru a enwebodd Hosbis Dewi Sant fel eu dewis elusen ar gyfer y noson a chodi dros £2000 trwy raffl ar y noson.”

Mae’r elusen yn dal i werthu nwyddau Geifr Y Gogarth ar-lein ac yn siopau’r Hosbis. Mae wedi ehangu ei dewis i jympers Nadolig, teganau meddal ac anrhegion. Mae’r holl elw’n mynd yn uniongyrchol i Hosbis Dewi Sant sy’n darparu cymorth a gofal diwedd oes lleol, yn rhad ac am ddim i gleifion mewn oed a’u teuluoedd ar draws Gogledd-Orllewin Cymru.

www.stdavidshospice.org.uk/shop

CAPSIYNAU’R LLUN – Chwith/Dde Owen Hughes (North Wales Live – noddwr y wobr), Andrew Everley (Pennaeth Codi Arian), Margaret Hollings (Cyfarwyddwr Masnachol), Marie Lidgett (Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu) a Dion Jones (noddwr y wobr – North Wales Live).

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO