Ymunodd aelodau o’r staff o ganghennau lleol HSBC â Rheolwr y Gangen Manwerthu, Ashley Khan a’r Rheolwr Rhanbarthol Dylan Roberts ar her gerdded tridiau ar draws Gogledd-Orllewin Cymru yn codi arian i Hosbis Dewi Sant.

Yn wythnos gyntaf mis Mehefin, fe wnaethant gerdded pellter rhanbarth fancio leol yr HSBC. Roedd y teithiau cerdded yn dilyn llwybr o Borthmadog i Bwllheli, o Langefni i Fangor ac yna o’r Rhyl i Brestatyn. Trwy gasglu nawdd, fe wnaeth y tîm godi £1368.41.

Elusen leol yw Hosbis Dewi Sant sy’n darparu gofal hosbis i gleifion mewn oed sy’n byw gyda gwaeledd datblygedig yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Bob blwyddyn mae angen i’r Hosbis godi £4 miliwn i barhau gyda’i gofal a’i gwasanaethau. Bydd y nawdd a godwyd gan staff yr HSBC yn mynd yn uniongyrchol tuag at ofal cleifion, sy’n cael ei gynnig yn rhad ac am ddim i’r gymuned leol.

Meddai Ashley Khan, Rheolwr Cangen Manwerthu HSBC:

“Bu inni ddewis cefnogi Hosbis Dewi Sant yn dilyn cyfarfod gyda Chodwr Arian yr Hosbis, Jane Jones. Eglurodd hi beth y mae’r Hosbis yn ceisio’i gyflawni a’r gwaith y maen nhw’n ei wneud. Roedd arnom eisiau helpu mewn rhyw ffordd, yn arbennig gan mai Hosbis Dewi Sant ydy’n hosbis leol, sydd wedi cefnogi llawer o aelodau’r staff mewn rhyw ffordd.’