Staff yn mynd i ysbryd y Nadolig ac yn cefnogi eu hosbis leol.

Mae Work Panel Ltd, sy’n rheoli Canolfannau Busnes Bryn Eirias a Phlas Eirias ym Mae Colwyn Bay, yn trefnu Diwrnod Jymper Nadolig ar Ragfyr 10fed i’w staff i gyd. Fel rhan o’u hymdrechion codi arian Nadoligaidd, byddan nhw’n trefnu dwy gystadleuaeth ‘Ffeindio Enfys’ Hosbis Dewi Sant i’w staff hefyd.

‘Ffeindio Enfys’ ydi Cystadleuaeth Adfent Nadolig Hosbis Dewi Sant eleni. Cystadleuaeth hwyliog ydi hi i ffrindiau, teuluoedd a chydweithwyr ac mae’n ffordd wych o godi arian i’w Hosbis leol a gyda lwc ennill rhywfaint o wobrau Nadoligaidd gwych, yn cynnwys ‘Enfys’ tegan fenyw Gafr Y Gogarth!

Mae Adrian Owen, Codwr Arian Cymunedol yn Hosbis Dewi Sant yn annog pawb i gymryd rhan.

“Rydym yn darparu popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer y gweithgaredd codi arian hawdd yma. Byddwch yn derbyn taflen gêm a gwobrau teganau gafr. Mae 24 tegan ar y daflen, ac mae Enfys wedi’i chuddio y tu ôl i un ohonyn nhw. Bydd yr unigolyn sy’n dyfalu’r tegan rhif cywir yn ennill eu tegan Enfys eu hunain a bag pethau da’r Nadolig. Rydym yn gofyn fod pawb sy’n cymryd rhan yn rhoi o leiaf £2 o rodd i’r Hosbis.”

“Diolch i Maria Neild, Jan a Ron Seymour, Maxine Burton a Sefydliad Blakemore am roddi’r gwobrau yn y bagiau pethau da a’r hamperau. Maen nhw wedi bod yn eithriadol o hael ac rydym yn werthfawrogol iawn o’u cefnogaeth.”

Mae Gareth Jones, yn Work Panel Ltd Bryn Eirias yn helpu i drefnu’r diwrnod codi arian i Hosbis Dewi Sant. Meddai:

’Roedd arnom eisiau cefnogi Hosbis Dewi Sant oherwydd y gefnogaeth y gwnes i a fy nheulu ei derbyn gan yr Hosbis ac am ei bod yn elusen leol sy’n cefnogi cymunedau lleol’.
I gefnogi diwrnod codi arian Work Panel ewch i https://www.justgiving.com/fundraising/work-panel-christmas-jumper

Os hoffech chi drefnu eich cystadleuaeth ‘Ffeindio Enfys’ eich hun a derbyn poster cymryd rhan ffoniwch call Adrian Owen Codwr Arian Cymuned Conwy ar 01492 873674 neu e-bostiwch adrian.owen@stdavidshospice.org.uk Mae’r holl elw o gystadleuaeth y calendr adfent yn mynd i Hosbis Dewi Sant ac mae’n rhedeg gydol mis Rhagfyr hyd at 17eg Rhagfyr.

CAPSIYNAU’R LLUN – Shauna o Blas Eirias (yn modelu un o Jymperi Nadolig Geifr Y Gogarth yr Hosbis) a Gareth Jones o Fryn Eirias

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO