Camwch allan o dan y sêr fis Rhagfyr yma ar gyfer Taith Gerdded Atgofion Nadolig Hosbis Dewi Sant.

Ar ddydd Sadwrn 4ydd Rhagfyr, bydd Hosbis Dewi Sant yn cynnal digwyddiad newydd yn Llandudno i’r teulu cyfan i greu atgofion a chofio anwyliaid y Nadolig hwn.

Mae’r noson, sy’n cychwyn am 6:30 yr hwyr, yn addo bod yn ddigwyddiad teuluol hudolus, yn dilyn taith gerdded gylchol o Graig y Don i Landudno (ac yn ôl) i godi arian y mae’i fawr angen at yr elusen gofal lliniarol leol i oedolion.

Wrth y man hanner ffordd, bydd ysbaid Nadoligaidd i dorri’r daith yn Hosbis Dewi Sant ble gall y cerddwyr ymgolli yn ysbryd y Nadolig trwy ganu carolau, tostio malws melys a chael cyfle i fwynhau lluniaeth cynhesol tra byddant yn pori trwy stondinau tymhorol, i gyd wedi’u lleoli yn y gerddi yn Ffordd yr Abaty.

Mae Rhian Jacobs, Cydlynydd Digwyddiadau, Hosbis Dewi Sant yn edrych ymlaen at y digwyddiad ac meddai:

“Rydym yn wirioneddol gyffrous o gyflwyno’r digwyddiad newydd yma eleni. Mae’r 18 mis diwethaf wedi dangos bod amser gyda theulu a ffrindiau mor bwysig, ac mae’r digwyddiad yma’n gwahodd y teulu cyfan i ddod at ei gilydd, i gofio’ch anwyliaid, tra byddwch yn cychwyn eich dathliadau Nadolig.

“Mae Llandudno’n dref hardd, yn arbennig adeg y Nadolig, ar noson o aeaf mae llewyrch Nadoligaidd y goleuadau yn hynod o drawiadol. Rydym yn gobeithio hefyd y bydd busnesau lleol, gwestai a phreswylwyr lleol ar y ffordd yn dangos eu cefnogaeth ac yn troi eu goleuadau Nadoligaidd ymlaen hefyd, gan ychwanegu at yr hyn fydd yn daith gerdded gofiadwy gobeithio.”

Mae tocynnau mynediad safonol yn £16 i oedolion, yn £12 i rai dan 16 ac yn £45 i deulu (2 oedolyn a 2 blentyn); mae codi nawdd yn ddewisol.

Mae hi’n daith gylchol hawdd a bydd pob cam a gymerwch yn arbennig gan y byddwch yn cofio’r bobl a garwch, ac yn cefnogi’ch hosbis leol.

Fel rhan o’r tâl mynediad, bydd pob cerddwr yn derbyn eu het belen Gwneuthuriad Cyfyngedig eu hunain i’w cadw’n gynnes, a thegan Nadolig hefyd i’w osod ar eu coeden gartref fel rhywbeth i’w gofio.

Mae’r Daith Gerdded Atgofion Nadolig yn cael ei noddi’n garedig gan Gareth Roberts Optegwyr. Gellwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad ar y wefan yn awr: https://stdavidshospice.enthuse.com/cf/christmas-memories-walk

I gael mwy o wybodaeth ffoniwch 01492 873664

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO