Ar lawr cyntaf siop elusen Hosbis Dewi Sant yng Nghraig y Don fe ddewch o hyd i gasgliad o wisgoedd priodas a gwisgoedd ffurfiol sydd wedi’u caru gan rywun arall o’r blaen sy’n ddelfrydol ar gyfer y diwrnod arbennig.

Mae ffrogiau priodas, ffrogiau morwynion priodas a dilladau i fam y briodferch, a siacedi cinio a chyfwisgoedd i ddynion i’w cael. Maen nhw’n dod mewn amrywiol seisys, am brisiau fydd yn plesio pawb.

Ar gyfer y cyffyrddiadau olaf mae yna hefyd amrywiaeth eang o gyfwisgoedd, esgidiau a bagiau llaw.

Meddai Lydia, Arweinydd Tîm Siop Hosbis Dewi Sant:

“Os ydych wedi dyweddïo’n ddiweddar ac yn chwilio am ffrog eich breuddwydion neu efallai’ch bod yn chwilota am gyfwisgoedd morwyn briodas, neu’n chwilio am ddilladau a het i Fam y Briodferch – galwch heibio inni.

“Mae ansawdd y gwisgoedd priodas a dderbyniwn yn anhygoel. Mae ffrogiau hardd yn cael eu rhoi inni a gallwn helpu i wneud i’r criw priodas cyfan edrych ar eu gorau a hyn sy’n wych, mae pob ceiniog sy’n cael ei gwario yn y siop yn mynd tuag at ofal Hosbis lleol”.

Mae’r siop, sydd wedi’i lleoli yn 21 Ffordd y Frenhines, Craig y Don, ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 9.30am – 4.30pm.

Ar y llaw arall, os hoffech chi roi’ch eitemau priodas i’r siop cysylltwch â’r Ganolfan Roddion ar 01492 547836 neu galwch heibio i’r siop os gwelwch yn dda.