Mae gwirfoddolwyr o Far Te Llys Ynadon Llandudno wedi cyflwyno siec am £5000 i Hosbis Dewi Sant yn ddiweddar.

Bydd yr arian, sy’n cael ei godi o elw’r lluniaeth a werthir yn y Bar Te, o fudd uniongyrchol i oedolion sydd ag angen gofal diwedd oes o bob cwr o Gonwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Mae’r Bar Te, a gadwodd ei sgôr hylendid bwyd pum seren ym mis Chwefror, ar agor o 9 y bore tan hanner dydd, pum diwrnod yr wythnos. Mae’n darparu gwasanaeth a werthfawrogir yn fawr i’r rheini sy’n mynychu’r llys, ynghyd â’r rheini sy’n gweithio yno.

Diolchodd Janet Magill, Pennaeth Manwerthu a Chyfleusterau yn yr Hosbis i’r tîm am eu gwaith caled a’u hymroddiad.

“Mae’n gamp anhygoel. Fe wnaethant ddechrau codi arian i’r Hosbis dros un mlynedd ar bymtheg yn ôl ac mae’r swm a godwyd wedi cronni nes cyrraedd y swm aruthrol o £65,000 – da iawn wir!”

Os hoffech chi ymuno â’r tîm o wirfoddolwyr sy’n rhedeg y bar te yn Llys Ynadon Llandudno, ffoniwch Janet Magill ar 01492 879058.