“That’s Entertainment!” – Grŵp Pantomeim Glan Conwy yn codi £2000 at hosbis leol i oedolion

Ar ddydd Gwener 13eg Mai, fe wnaeth Grŵp Pantomeim Glan Conwy a’u ffrindiau berfformio “That’s Entertainment – teyrnged i Mr Entertainment Stuart Llan”  i helpu i godi arian at Hosbis Dewi Sant a fu’n helpu i ofalu am Stuart.

Wedi’i threfnu gan Ian Morris a Sharon Doleman, mwynhaodd dros 100 o bobl noson o gerddoriaeth, dawnsio, a chwerthin yn yr Eglwysty yng Nglan Conwy i dalu teyrnged i Stuart a oedd â chysylltiad mawr â’r pantomeimau ac a dderbyniodd ofal ardderchog yn Hosbis Dewi Sant y llynedd. Fe wnaeth y sioe, yr oedd pob tocyn iddi wedi’i werthu, helpu i godi £2,000 tuag at Hosbis Dewi Sant a £240 tuag at yr Eglwysty.

Dan arweiniad Ian Morris, mwynhaodd y gynulleidfa berfformiadau gan Matthew Mitchell, Andrea Higgins, Scilla Pearson, Erin Dolan, Sophie Hadwin-Bergeson, Emma Wilkinson, Phil March, Kerry Filer, Megan-Haf Hughes, Dawnswyr Christine Roberts, Tracy Holland-Hughes a Sharon Doleman a sicrhaodd fod y gynulleidfa’n cael eu diddanu’n llwyr gan y cast.

Cyflwynodd y grŵp siec yn ddiweddar i Adrian Owen, Codwr Arian Cymunedol Conwy Hosbis Dewi Sant, diolchodd Adrian i’r grŵp ac meddai:

“Rwyf bob amser yn cael fy synnu gan y ffordd y mae’r cymunedau y mae Hosbis Dewi Sant yn eu gwasanaethu yn dod at ei gilydd i gynnal digwyddiadau, a chodi arian y mae’i fawr angen. Mae Grŵp Panto Glan Conwy, yn ogystal â’r trigolion lleol wedi dangos cefnogaeth barhaus anhygoel i Hosbis Dewi Sant ac mae’r swm a godwyd o’u noson ‘That’s Entertainment’ ddiweddar yn wirioneddol ryfeddol. Diolch yn fawr iawn ichi!”

Byddai Ian, Sharon a’r cast yn hoffi diolch i dîm yr Eglwysty am yr arlwyo ac am drefnu’r raffl ac i bawb a gefnogodd y noson, gan helpu i godi swm anhygoel i Hosbis Dewi Sant, elusen sy’n agos at galonnau pob un ohonom.

CAPSIYNAU’R LLUN – Y grŵp yn cyflwyno’r siec gydag Adrian Owen, Codwr Arian yr  Hosbis

   

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO