Fe wnaeth Enigma Hairdressing, yn Rhodfa Llewelyn, Llandudno gynnal noson o ganapés a siampên i ddweud diolch wrth eu cwsmeriaid ffyddlon, gyda’r holl elw’n cael ei roi i’w hosbis leol i oedolion.

Mae’r achlysur, a gynhaliwyd yn y salon gwallt, ac a oedd yn cynnwys arddangosiadau gwallt a raffl wobrau hefyd, wedi codi £1350.44 i gyd.

Mae Hosbis Dewi Sant yn dathlu ei 20fed flwyddyn yn 2019 hefyd a dros y blynyddoedd mae cefnogaeth garedig gan fusnesau lleol fel Enigma Hairdressing wedi galluogi’r elusen i ehangu a gwella eu gwasanaethau i sicrhau bod y gymuned yn derbyn y gofal a haeddant ar ddiwedd eu bywydau.

Meddai Adrian Owen, Codwr Arian Cymunedol Conwy yr Hosbis:

“Achlysur gwych i ddathlu ugeinmlwyddiant y salon a Hosbis Dewi Sant ill dau. Diolch i Joanna Hughes, ei thîm a’u cleientiaid, maent wedi codi swm syfrdanol i’r Hosbis. Hei lwc am 20 mlynedd arall!”

Os hoffech chi drefnu digwyddiad codi arian dathliadol i gefnogi Hosbis Dewi Sant yn ei 20fed flwyddyn, cysylltwch â’r Tîm Codi Arian ar 01492 873664 os gwelwch yn dda.