Un o gefnogwyr creadigol yr Hosbis yn codi miloedd at ofal Hosbis lleol.

Yn cael ei hadnabod yn annwyl gan lawer fel ‘Y Ddynes Cardiau’, mae Carol Thorne o Landudno wedi creu cardiau cyfarch o waith llaw gyda chariad am dros ddeng mlynedd ac wedi codi dros £26,000 at Hosbis Dewi Sant.

Yn 2011, fe wnaeth Carol ymddeol fel gwas sifil a gyda’i hamser rhydd penderfynodd hi wneud defnydd o’i hoffter o ffotograffiaeth a chreu cardiau pwrpasol o waith llaw gyda’r delweddau y mae hi wedi’u tynnu. Yn boblogaidd gyda phobl leol a gyda thwristiaid, mae llawer o bobl yn gofyn amdani a sut y gallant brynu mwy o’r cardiau hardd.

Dros y blynyddoedd, mae hi wedi creu miloedd o gardiau. Mae’r lluniau ar y tu blaen yn cynnwys mannau diddorol lleol, bywyd gwyllt ac wrth gwrs Eifr y Gogarth, sydd wedi dod yn fwy poblogaidd, gan gadw Carol yn brysur dros ben!

Yn cael ei hadnabod yn annwyl gan lawer fel ‘Y Ddynes Cardiau’, mae Carol Thorne o Landudno wedi creu cardiau cyfarch o waith llaw gyda chariad am dros ddeng mlynedd ac wedi codi dros £26,000 at Hosbis Dewi Sant.

Yn 2011, fe wnaeth Carol ymddeol fel gwas sifil a gyda’i hamser rhydd penderfynodd hi wneud defnydd o’i hoffter o ffotograffiaeth a chreu cardiau pwrpasol o waith llaw gyda’r delweddau y mae hi wedi’u tynnu. Yn boblogaidd gyda phobl leol a gyda thwristiaid, mae llawer o bobl yn gofyn amdani a sut y gallant brynu mwy o’r cardiau hardd.

Dros y blynyddoedd, mae hi wedi creu miloedd o gardiau. Mae’r lluniau ar y tu blaen yn cynnwys mannau diddorol lleol, bywyd gwyllt ac wrth gwrs Eifr y Gogarth, sydd wedi dod yn fwy poblogaidd, gan gadw Carol yn brysur dros ben!

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO