Rhannu Diwrnod Priodas gyda Hosbis Leol

Am fod yn Ŵr a Gwraig yn fuan, bydd David Coe a Laura Shimmin yn priodi ar y 23ain Hydref mewn seremoni hir-ddisgwyliedig o flaen ffrindiau a theulu.

( Laura and David)

Oherwydd y pandemig Covid-19, mae’u priodas wedi’i gohirio llawer o weithiau, ond gyda’r holl gyfyngiadau wedi’u codi, maen nhw’n falch fod popeth yn ei le i fynd ymlaen â’r diwrnod mawr ar ddiwedd y mis.

Eglurodd David fod eu ffrindiau a’u teulu wedi gofyn am awgrymiadau o ran anrhegion. Ond, er bod y ddau wedi pwysleisio bod presenoldeb eu gwesteion ar y diwrnod yn fwy na digon, maen nhw’n gofyn fod eu gwesteion priodas yn ystyried rhoi rhodd i Hosbis Dewi Sant yn lle anrhegion priodas.

Eglurodd David ymhellach eu rheswm dros gefnogi’r elusen:

David: “Fe wnaethom benderfynu cefnogi Hosbis Dewi Sant gan fod fy Nhaid wedi marw yno’n ddiweddar ac roeddem yn dymuno dangos ein gwerthfawrogiad am y gofal a roeddwyd iddo.

‘’Dyma’r trydydd dyddiad sydd wedi’i osod ar gyfer ein priodas yn y 18 mis diwethaf ac mae’n ofid inni mai’r rheswm pam oedd arnom eisiau codi arian i’r Hosbis ydy ein bod wedi colli aelodau o’r teulu oedd yn agos inni ers y dyddiad cyntaf. Dylen nhw fod wedi bod yno ar gyfer ein diwrnod arbennig ac mewn rhyw ffordd mae arnom eisiau eu cofio fel eu bod yn dal yn rhan ohono.’’

“Mae’r Hosbis yn Llandudno wedi chwarae rhan bwysig yn ein bywydau yn ddiweddar, yn gofalu am rywun agos iawn at ein calonnau yn ei ychydig ddyddiau olaf gyda ni.

“O’m rhan i a Laura nid oes arnom angen dim ac roeddem yn teimlo na fyddai creu Rhestr Briodas neu debyg yn ychwanegu dim at ein diwrnod priodas.

“Mae bod yn gallu cyfrannu, mewn rhyw ffordd fach, at y gwaith y mae Hosbis Dewi Sant yn ei wneud a dweud diolch yn gwneud ein diwrnod priodas yn well. 

“Rydym yn gobeithio y bydd yn golygu y bydd yr Hosbis yn gallu dal ati i ddarparu cefnogaeth i deuluoedd yn Llandudno fel y maen nhw ei angen.

 

Diolchodd James, Codwr Arian Ardal Conwy i’r ddau am gynnwys yr Hosbis yn eu diwrnod:

‘’Ar ran yr Hosbis byddem yn hoffi dymuno pob lwc i’r cwpl hapus o flaen eu diwrnod mawr ar y 23ain Hydref. Heb y gefnogaeth gan Godwyr Arian yn y Gymuned fel David a Laura, ni fyddai’r Hosbis yn gallu darparu gwasanaethau yn rhad ac am ddim i’r bobl mewn angen yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn.’’ 

Os hoffech chi godi arian, cysylltwch â: james.wilde@stdavidshospice.org.uk

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO