Ymunwch â Throchiad Gŵyl San Steffan oerllyd gwahanol.

Ymunwch â Throchiad Gŵyl San Steffan oerllyd gwahanol.

Megis gyda llawer o ddigwyddiadau yn 2020, mae Trochiad Gŵyl San Steffan Bae Colwyn yn mynd yn rhithiol.

Boxing Day Dip - St David's Hospice

(Mandy Jones a Melanie Palmer o Redwyr Porth Eirias Runners a aeth am drochiad y llynedd mewn gwisg ffansi)

 

Mae’r trochiad blynyddol wedi denu tyrfaoedd o bobman gyda llawer yn herio’r dyfroedd oerllyd ym Mhorth Eirias, ond eleni am resymau amlwg ni all fynd ymlaen fel arfer. I sicrhau digwyddiad diogel rhag Covid, mae’r trefnydd Tom Burke, yn gofyn yn awr i bawb ddefnyddio eu dychymyg i wisgo yn y dillad gwisg ffansi doniolaf a mynd am drochiad oerllyd mewn ffordd wahanol.

Tra byddwch yn gwisgo’r dillad gwisg ffansi mwyaf gwallgof awgrymir eich bod yn cymryd cawod oer am funud, yn tywallt bwcedaid o ddŵr rhewllyd drosoch eich hun, neu’n ymdrochi mewn bath o ddŵr oer am funud!  Mae Tom Burke, sy’n gefnogwr gweithgar i Hosbis Dewi Sant, yn annog pawb i recordio fideo o’r trochiad rhithiol wrth iddynt atgynhyrchu oerni’r trochiad.

 

Meddai Tom Burke, Rheolwr-Gyfarwyddwr yn Animated Technologies:

“Mae’r digwyddiad wedi bod yn llwyddiant gwirioneddol sydd wedi tyfu wrth y flwyddyn a’r llynedd oedd y mwyaf llwyddiannus eto.

“Mae’n drist peidio gallu cael y digwyddiad ar y traeth eleni, ond rydym yn dal i fod yn dymuno cadw ysbryd Trochiad Gŵyl San Steffan Bae Colwyn yn mynd ac rydym yn edrych ymlaen at weld y fideos doniol, diddorol a hwyliog sy’n cael eu hanfon drosodd ac at godi arian i Hosbis Dewi Sant.”

Bydd yr holl arian a godir gan y Trochiad Gŵyl San Steffan yn hwb olaf tuag at Gronfa Adfer 2020 yr Hosbis, ymgyrch i helpu i adennill £1 miliwn o incwm a gollwyd trwy ganslo digwyddiadau a chau siopau elusen oherwydd Covid.

Gall cyfranogwyr gymryd rhan ar adeg sy’n gyfleus iddyn nhw ac uwchlwytho’u fideos a’u lluniau i www.facebook.com/BoxingBayDip a rhoi rhodd trwy: www.justgiving.com/campaign/BoxingBayDip

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO