Yn gwneud sblash i ddangos cefnogaeth i’w Hosbis oedolion leol

Heriodd dros 160 o gefnogwyr dewr y tywydd a phlymio i mewn i’r môr ddydd Sadwrn diwethaf (28ain Chwefror) yn y Sblash Dewi Sant cyntaf erioed.

 

Er gwaethaf y dyfroedd oer, disgleiriodd yr haul ar y trochwyr wrth iddyn nhw redeg tuag at y draethlin ar draeth Porth Eirias ym Mae Colwyn ar ôl i’r cyfri’n ôl ddechrau. Ar ôl mynd i mewn i’r dyfroedd gyda gwichian a chwerthin, bu iddyn nhw fwynhau tymheredd oerllyd môr Iwerddon, sydd ar gyfartaledd yn 6°C yr adeg yma o’r flwyddyn.

Roedd y digwyddiad yn un i godi arian at Hosbis Dewi Sant, elusen leol, sy’n gofalu am bobl leol. Mae’n darparu gofal arbenigol yn rhad ac am ddim i gleifion mewn oed gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd neu i’r rheini sydd ag angen gofal diwedd oes a’u teuluoedd.

Roedd llawer o’r ‘nofwyr’ mewn gwisg ffansi, yn cynnwys môr-forynion, hetiau daffodiliau a thwtws. Hyd yn hyn mae’r bore wedi codi £7,848 gyda llawer yn codi nawdd i’w hosbis leol.

Rhannwyd gwobrau am y tîm gorau ei wisg, a enillwyd gan Moorcroft Mermaids, enillwyd yr unigolyn gorau ei wisg gan fachgen 12 mlwydd oed, William Glanville (Panda) ac enillodd Nia Jones wobr am y cyntaf yn y dŵr.

Meddai Rhian Jacobs, Cydlynydd Digwyddiadau Hosbis Dewi Sant:

“Llawer o ddiolch i Bryn Williams yn Bistro Porth Eirias a wnaeth gynnig diod boeth a chacen i bawb oedd yn cymryd rhan.  Hoffwn ddiolch hefyd i’r busnesau lleol Haia, Môr SUP a Commando X-Fit a fu mor garedig â chefnogi’r digwyddiad.

“Hefyd, diolch i Ambiwlans Sant Ioan a’n gwirfoddolwyr ardderchog a fu’n helpu ar y diwrnod, heb anghofio ein cefnogwyr penigamp a heriodd y tonau, roedd hi’n wych gweld cymaint o bobl yn dod i gefnogi’r digwyddiad tro cyntaf yma.  Roedd yn fore gwych!”

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO