HAFAN

Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen leol sy’n darparu gofal hosbis i oedolion o siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Rydym yn rhoi gofal lliniarol arbenigol o safon uchel yn rhad ac am ddim i gleifion gydag afiechydon datblygedig, eu teuluoedd a gofalwyr

YMA I CHI YN EICH CYMUNED LEOL

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Newyddion

Camwch allan o dan y sêr fis Rhagfyr yma ar gyfer Taith Gerdded Atgofion Nadolig Hosbis Dewi Sant.
Camwch allan o dan y sêr fis Rhagfyr yma ar gyfer Taith Gerdded Atgofion Nadolig Hosbis Dewi Sant.2021/11/08Ar ddydd Sadwrn 4ydd Rhagfyr, bydd Hosbis Dewi Sant yn cynnal digwyddiad newydd yn Llandudno i’r teulu cyfan i greu atgofion a chofio anwyliaid y Nadolig hwn. Mae’r noson, sy’n cychwyn am 6:30 yr hwyr, yn addo bod yn ddigwyddiad teuluol hudolus, yn dilyn taith gerdded gylchol o Graig y Don i Landudno (ac ynRead More
Mae Cyngerdd Nadolig Blynyddol Hosbis yng Nghadeirlan Bangor ar fin dychwelyd, gan ddod â llawenydd yr ŵyl i bawb.
Mae Cyngerdd Nadolig Blynyddol Hosbis yng Nghadeirlan Bangor ar fin dychwelyd, gan ddod â llawenydd yr ŵyl i bawb.2021/10/21Ar nos Wener 3ydd Rhagfyr, bydd cerdd a chân yn codi to Cadeirlan Bangor er budd Hosbis Dewi Sant. Yn perfformio ar y noson fydd un o Noddwyr yr Hosbis, Elin Fflur, ynghyd â Rhys Meirion a Chôr y Penrhyn. Yn cael ei harwain gan Dilwyn Morgan, bydd hi’n noson hwyliog o adloniant sy’n sicrRead More
Mae’r Goeden Oleuadau yn dychwelyd i Landrillo-yn-Rhos y Nadolig hwn
Mae’r Goeden Oleuadau yn dychwelyd i Landrillo-yn-Rhos y Nadolig hwn2021/10/21Cofiwch eich anwyliaid y Nadolig hwn trwy gyflwyno golau ar Goeden Oleuadau Hosbis Dewi Sant a Rotari Llandrillo-yn-Rhos. Gyda’r Nadolig yn prysur agosáu, yn Hosbis Dewi Sant rydym yn deall ei fod yn gallu bod yn amser llawen ac yn amser emosiynol hefyd wrth inni gofio a meddwl am y rheini nad ydyn nhw efoRead More
Hosbis Dewi Sant yn derbyn hwb ariannu gan Sefydliad B&Q
Hosbis Dewi Sant yn derbyn hwb ariannu gan Sefydliad B&Q2021/10/21  Mae Hosbis Dewi Sant, elusen wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru, sy’n darparu seibiant a gofal diwedd oes i oedolion sy’n byw gyda salwch sy’n byrhau bywyd, wedi derbyn grant gan Sefydliad B&Q. Bydd y grant o £5,000 yn caniatáu i Hosbis Dewi Sant ariannu prosiect moderneiddio awyr agored a fydd yn gweld y mannauRead More
Dros £2500 wedi’i godi er cof am Woody
Dros £2500 wedi’i godi er cof am Woody2021/10/21  Daeth cymuned dwymgalon Eglwysbach at ei gilydd ar benwythnos gwyliau Banc yr Haf i godi arian y mae’i fawr angen i’w hosbis leol i oedolion. Roedd y digwyddiad er budd Hosbis Dewi Sant er cof am ffrind hoff iawn gan lawer, Dr David Wood MBE, a oedd yn cael ei adnabod fel ‘Woody’ hefyd.Read More
Cwis Rhithiol Clwb Busnes Gogledd Cymru’n codi £13,080 at ofal lliniarol yng Ngogledd-Orllewin Cymru.
Cwis Rhithiol Clwb Busnes Gogledd Cymru’n codi £13,080 at ofal lliniarol yng Ngogledd-Orllewin Cymru.2021/10/21  Ymgasglodd nifer o gwiswyr o bob cwr o Ogledd Cymru o amgylch eu gliniaduron y mis diwethaf i brofi’u hunain fel rhan o Gwis Corfforaethol Rhithiol Clwb Busnes Gogledd Cymru (NWBC) er budd Hosbis Dewi Sant. Mae’r cwis, oedd yn cael ei arwain unwaith eto gan gyn-seren rygbi rhyngwladol Cymru, Rupert Moon, yn eiRead More
Rhowch her i’ch hun a chymryd rhan mewn ras i’ch hosbis leol.
Rhowch her i’ch hun a chymryd rhan mewn ras i’ch hosbis leol.2021/10/13Wedi blwyddyn i ffwrdd, mae digwyddiadau rhedeg yn ôl ac mae Hosbis Dewi Sant yn rhoi’r cyfle ichi gymryd rhan mewn hanner marathon am ddim. Mae rhedeg yn gallu bod yn hynod o foddhaus fel y mae dau o gefnogwyr yr Hosbis, Ian Jones a Ste Bozier wedi’i ganfod yn ddiweddar. Bu’r ddau ohonynt ynRead More
Rhannu Diwrnod Priodas gyda Hosbis Leol
Rhannu Diwrnod Priodas gyda Hosbis Leol2021/10/13Am fod yn Ŵr a Gwraig yn fuan, bydd David Coe a Laura Shimmin yn priodi ar y 23ain Hydref mewn seremoni hir-ddisgwyliedig o flaen ffrindiau a theulu. ( Laura and David) Oherwydd y pandemig Covid-19, mae’u priodas wedi’i gohirio llawer o weithiau, ond gyda’r holl gyfyngiadau wedi’u codi, maen nhw’n falch fod popeth ynRead More
50 yn 500 – Her Elusen Gorfforaethol
50 yn 500 – Her Elusen Gorfforaethol2021/10/13A oes gan eich tîm yr hyn sydd ei eisiau i droi £50 yn £500 erbyn diwedd 2021? Mae Hosbis Dewi Sant yn apelio at fusnesau ledled Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn i ymgymryd â’r her 50 yn 500. Mae’n syml – bydd Hosbis Dewi Sant yn rhoi £50 i’ch busnes, ac rydych chi’n buddsoddi’rRead More
Pier Bangor i Bier Llandudno er budd dwy elusen leol.
Pier Bangor i Bier Llandudno er budd dwy elusen leol.2021/10/01Ar ddydd Sadwrn, 18fed Medi cwblhaodd Dr. Ashok Harshey, un o Aelodau hirsefydlog Rotari Llandudno, daith gerdded 22 milltir flinderus o Bier Bangor i Bier Llandudno. Roedd y daith gerdded er budd dwy elusen sy’n agos at galon Ashok. (Ashok efo’i gefnogwy) Hyd yma, mae’r her wedi codi’r swm syfrdanol o £816 i’w rannu’n gyfartalRead More
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO