HAFAN

Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen leol sy’n darparu gofal hosbis i oedolion o siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Rydym yn rhoi gofal lliniarol arbenigol o safon uchel yn rhad ac am ddim i gleifion gydag afiechydon datblygedig, eu teuluoedd a gofalwyr

YMA I CHI YN EICH CYMUNED LEOL

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Newyddion

Noson gomedi mewn castell ar gyfer Hosbis leol
Noson gomedi mewn castell ar gyfer Hosbis leol2022/07/04  Yn dychwelyd i gastell yng Ngogledd Cymru, mae noson gomedi Hosbis Dewi Sant yn addo bod yn llawn hwyl a chwerthin. Mae Castell Biwmaris wedi’i osod fel y lleoliad ar gyfer digwyddiad ‘Comedi yn y Castell’ poblogaidd eleni ar ddydd Sadwrn 23ain Gorffennaf. Yn cael ei threfnu gan yr elusen leol Hosbis Dewi Sant,Read More
Tafarn yn Llandudno’n codi £8000 at hosbis leol yn y degawd diwethaf.
Tafarn yn Llandudno’n codi £8000 at hosbis leol yn y degawd diwethaf.2022/07/04Cyflwynwyd tystysgrif i Dafarn y Carlton yn Stryd Mostyn, Llandudno yn ddiweddar i gydnabod cyfanswm yr arian a godwyd yn y 10 mlynedd ddiwethaf. Mae’r staff a’r cwsmeriaid wedi dangos eu cefnogaeth i Hosbis Dewi Sant yn barhaus ac wedi codi cyfanswm o £8000 i’r hosbis oedolion er 2012. Ochr yn ochr â chodi arianRead More
Ffrindiau’n dringo un o hen ryfeddodau’r byd, gan godi miloedd at eu hosbis leol i oedolion.
Ffrindiau’n dringo un o hen ryfeddodau’r byd, gan godi miloedd at eu hosbis leol i oedolion.2022/06/14Fe wnaeth Dave Teesdale a Mike Broaders, sydd ill dau’n gweithio yn Sainsburys Llandudno, benderfynu gwneud rhywbeth gwahanol i godi arian at Hosbis Dewi Sant. Ym mis Mai eleni, gyda’i gilydd fe wnaethant herio Ymdaith Llwybr yr Inca, Periw – un o Saith Rhyfeddod Newydd y byd. Dechreuodd yr her yn Cusco, Prifddinas yr Inca,Read More
“That’s Entertainment!” – Grŵp Pantomeim Glan Conwy yn codi £2000 at hosbis leol i oedolion
“That’s Entertainment!” – Grŵp Pantomeim Glan Conwy yn codi £2000 at hosbis leol i oedolion2022/06/14Ar ddydd Gwener 13eg Mai, fe wnaeth Grŵp Pantomeim Glan Conwy a’u ffrindiau berfformio “That’s Entertainment – teyrnged i Mr Entertainment Stuart Llan”  i helpu i godi arian at Hosbis Dewi Sant a fu’n helpu i ofalu am Stuart. Wedi’i threfnu gan Ian Morris a Sharon Doleman, mwynhaodd dros 100 o bobl noson o gerddoriaeth,Read More
Anrheg arbennig iawn ar gyfer dydd Sul y Tadau– Cyflwyniad i saethu colomennod clai
Anrheg arbennig iawn ar gyfer dydd Sul y Tadau– Cyflwyniad i saethu colomennod clai2022/06/14A ydych chi’n chwilio am anrheg munud olaf i wneud dydd Sul y Tadau’n arbennig iawn? ’Does dim angen chwilio mwy – tretiwch ef i sesiwn saethu colomennod clai yng Ngornest Saethu Colomennod Clai Hosbis Dewi Sant. Mae’r sesiwn Cyflwyniad i saethu colomennod clai yn ddelfrydol i ddechreuwyr. Mae’r holl offer yn cael ei ddarparu,Read More
Merch yn derbyn her hanner marathon er cof am ei mam
Merch yn derbyn her hanner marathon er cof am ei mam2022/05/27Mae Sharon Morris, o Ddolgarrog yn wreiddiol, wedi cymryd rhan yn ei hanner marathon gyntaf yn Hanner Marathon Run Gatwick i godi arian at elusen sy’n agos at ei chalon. Ar ddydd Sul 8fed Mai, fe wnaeth Sharon ymuno â dros 1300 o redwyr ar gwrs 13.1 milltir cyflym a golygfaol o gwmpas ardal wledigRead More
Un o gefnogwyr creadigol yr Hosbis yn codi miloedd at ofal Hosbis lleol.
Un o gefnogwyr creadigol yr Hosbis yn codi miloedd at ofal Hosbis lleol.2022/05/27Yn cael ei hadnabod yn annwyl gan lawer fel ‘Y Ddynes Cardiau’, mae Carol Thorne o Landudno wedi creu cardiau cyfarch o waith llaw gyda chariad am dros ddeng mlynedd ac wedi codi dros £26,000 at Hosbis Dewi Sant. Yn 2011, fe wnaeth Carol ymddeol fel gwas sifil a gyda’i hamser rhydd penderfynodd hi wneudRead More
Ffrindiau’n tyrru at ei gilydd wrth gwblhau eu ‘Her elusen 12 yn 21’ er cof am Debbie
Ffrindiau’n tyrru at ei gilydd wrth gwblhau eu ‘Her elusen 12 yn 21’ er cof am Debbie2022/05/18Ar ôl canfod bod canser arni lawer o weithiau dros y 15 mlynedd ddiwethaf, dywedwyd wrth Debbie Evans o Landudno ei fod wedi dod yn ei ôl, ond y tro hwn ’doedd dim gwella arno. Er gwaethaf popeth, yn nechrau 2021, penderfynodd hi herio’i hun i gwblhau gwahanol weithgaredd codi arian am bob mis o’rRead More
Taith gerdded boblogaidd Ynys Môn Hosbis Dewi Sant yn dychwelyd i arfordir yr ynys – Dyma sut i ymuno!
Taith gerdded boblogaidd Ynys Môn Hosbis Dewi Sant yn dychwelyd i arfordir yr ynys – Dyma sut i ymuno!2022/05/18Cerddwch lwybr arfordir Ynys Môn gyda Hosbis Dewi Sant, mwynhewch olygfeydd syfrdanol yr un pryd â gwneud gwahaniaeth i ofal diwedd oes lleol. Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae’r elusen leol yn trefnu her gerdded ar Ynys Môn. Yn dilyn llwyddiant yr achlysur y llynedd, bydd her eleni’n darganfod ochr orllewinol yr ynys, oRead More
Dihangwch am y diwrnod yng Ngornest Saethu Colomennod Clai Hosbis Dewi Sant
Dihangwch am y diwrnod yng Ngornest Saethu Colomennod Clai Hosbis Dewi Sant2022/04/28Pa un a ydych yn newydd iddi ynteu’n arbenigwr, casglwch dîm o ffrindiau, cydweithwyr, neu deulu ar gyfer ein gornest saethu colomennod clai er budd gofal hosbis lleol. Mae’r digwyddiad mawr ei glod yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher 6ed Gorffennaf ar diroedd trawiadol Coleg St David’s ac yn dilyn llwyddiant y flwyddyn flaenorol,Read More
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO