CARTREF

Elusen leol sy’n darparu gofal hosbis am ddim i oedolion ar draws Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

YMA I CHI YN EICH CYMUNED LEOL

Newyddion Diweddaraf yr Hosbis

Llwyddiant siop ar ôl trawsnewidiad!
Llwyddiant siop ar ôl trawsnewidiad!2023/04/27Daeth cefnogwyr o bob cwr o’r ynys i ddathlu agoriad siop Hosbis Dewi Sant  yn Llangefni. Ar ddydd Llun, 17eg Ebrill gwelwyd y siop yn Llangefni yn ailagor ar ôl adnewyddiad llwyr. Mae’r tîm wedi gweithio’n ddiflino y tu ôl i’r llenni i drawsnewid y siop flinedig yr olwg yn fan chwaethus i bawb eiRead More
Pytiwch dwll mewn un er mwyn eich hosbis leol!
Pytiwch dwll mewn un er mwyn eich hosbis leol!2023/04/26Mae Hosbis Dewi Sant yn eich gwahodd i ymgymryd â’r her golffio unigryw yma. Mae’r nosweithiau’n ymestyn ac mae’r dyddiau’n oleuach, felly dyma’r adeg berffaith i fynd allan ar y maes golff! Pa un a ydych yn ffansïo’ch hun fel golffiwr proffesiynol neu’n rhywun newydd i’r gêm, rhowch sglein ar eich sgiliau a gwneud rhywbethRead More
Ffrindiau’n ymgymryd â mis o heriau i hosbis leol
Ffrindiau’n ymgymryd â mis o heriau i hosbis leol2023/04/21Heriodd ffrindiau eu hunain i godi arian hollbwysig i helpu i ofalu am bobl yn eu cymunedau lleol. Fe wnaeth Paul Williams a Dean Seager, sy’n aelodau o Glwb Victoria yng Nghraig-y-Don, benderfynu y byddent, trwy gydol mis Chwefror, nid yn unig yn addo cael mis sych, sy’n ffordd boblogaidd o godi arian ac ynRead More

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO