HAFAN

Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen leol sy’n darparu gofal hosbis i oedolion o siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Rydym yn rhoi gofal lliniarol arbenigol o safon uchel yn rhad ac am ddim i gleifion gydag afiechydon datblygedig, eu teuluoedd a gofalwyr

YMA I CHI YN EICH CYMUNED LEOL

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Newyddion

Cymuned Betws-y-Coed yn dod at ei gilydd i godi eu cyfanswm uchaf erioed i Hosbis Dewi Sant
Cymuned Betws-y-Coed yn dod at ei gilydd i godi eu cyfanswm uchaf erioed i Hosbis Dewi Sant2018/01/15Daeth cymuned Betws-y-Coed at ei gilydd cyn y Nadolig i godi £1650 i Hosbis Dewi Sant trwy Ffair Nadolig leol. Yn cael ei threfnu gan grŵp cymorth Betws-y-Coed, mae’r ffair Nadolig yng Ngwesty Glan Aber ar y 25ain Tachwedd wedi’i chefnogi’n ffyddlon gan lawer o fusnesau lleol dros y 15 mlynedd ddiwethaf ac mae’n ddigwyddiadRead More
Hosbis Dewi Sant yn galw allan am bleidleisiau i sicrhau cyfran o gronfa fagiau Tesco
Hosbis Dewi Sant yn galw allan am bleidleisiau i sicrhau cyfran o gronfa fagiau Tesco2018/01/10Mae Hosbis Dewi Sant yn ceisio sicrhau hwb ariannol enfawr o fenter Bagiau o Help Tesco. Ymunodd Tesco â Groundwork i lansio’i gynllun cyllido cymunedol, sy’n gweld grantiau o hyd at £4,000, hyd at £2,000 a £1,000 a godwyd o werthiant bagiau siopa yn siopau Tesco yn cael eu dyfarnu i brosiectau cymunedol lleol. MaeRead More
Gwisgwch eich jymperi joli a rhoi i’ch hosbis leol.
Gwisgwch eich jymperi joli a rhoi i’ch hosbis leol.2017/12/11Gyda’r Nadolig yn agosáu’n gyflym mae’n golygu ei bod yn amser ar gyfer mins-peis, carolau Nadolig, tinsel, Siôn Corn a jymperi Nadolig wrth gwrs! Eleni, gwisgwch eich jymper gyda balchder a chymerwch ran yn Niwrnod ‘Jymperi Joli’ Hosbis Dewi Sant. Trwy gydol mis Rhagfyr byddai’r Hosbis yn hoffi gweld y jymperi Nadolig gorau (a gwaethRead More
Saif y Goeden Oleuadau yn falch gyda’i hystyr arbennig.
Saif y Goeden Oleuadau yn falch gyda’i hystyr arbennig.2017/11/27Goleuwyd y Goeden Oleuadau am y tro cyntaf tymor y Gwyliau yma ddydd Sul. Mae hi’n olygfa wirioneddol ryfeddol, a hithau wedi’i haddurno gyda channoedd a channoedd o oleuadau, sydd ag ystyr mor arbennig i gymaint o bobl. Mae’r Goeden Oleuadau yn gyfle unigryw i’r gymuned ddod at ei gilydd a dathlu bywyd rhywun arbennigRead More
Bragdy’n dod â chwrw arbennig yn ôl ar gyfer Hosbis Dewi Sant
Bragdy’n dod â chwrw arbennig yn ôl ar gyfer Hosbis Dewi Sant2017/11/23Bragdy’n dod â chwrw arbennig yn ôl ar gyfer Hosbis Dewi Sant Ar ôl adborth gwych trwy gydol 2017, mae Bragdy’r Gogarth yn bragu’i gwrw pwrpasol arbennig unwaith eto i godi arian at Hosbis Dewi Sant, yr Hosbis oedolion leol. Mae’n gwrw praff, wedi’i fragu gyda brag Gwenith a Brag Munich. Mae blasau hopys aRead More
Rydym yn dathlu ‘Tîm Hosbis’ ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gofal Hosbis!
Rydym yn dathlu ‘Tîm Hosbis’ ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gofal Hosbis!2017/10/12Mae’n Wythnos Gofal Hosbis a byddem wrth ein bodd petai’r cyhoedd yn cymryd rhan! Bob blwyddyn mae Hosbis Dewi Sant yn ymuno â Hospice UK a hosbisau lleol eraill ar gyfer wythnos o ddathlu a gweithredu. Mae’n gyfle inni feddwl am y gwahaniaeth y mae gofal hosbis yn ei wneud i fywydau pobl ac iRead More
Tunnell o sialens er mwyn elusen
Tunnell o sialens er mwyn elusen2017/10/05Mae’r hyfforddwr ffitrwydd a’r perchennog Campfa, Calum Stronach am brofi’i gryfder er budd Hosbis Dewi Sant. Ar ddydd Sul (yr 8fed) bydd Calum a 50 o aelodau campfa NW1, Llandudno yn cario 1000kg rhyngddyn nhw o amgylch Y Gogarth yn y dref. Mae’r daith gerdded o chwe milltir sy’n cychwyn ar y promenâd am 10Read More
Cerdded yng ngolau’r lleuad i gofio anwyliaid
Cerdded yng ngolau’r lleuad i gofio anwyliaid2017/09/14Mae grŵp o gyfeillion o Landudno yn ymuno yn Nhaith Gerdded Atgofion Golau Lleuad gyntaf erioed Hosbis Dewi Sant i godi arian er cof am ffrind annwyl. Gofalwyd am Jackie McQueeny o Landudno gan yr hosbis i oedolion cyn iddi farw ym mis Mehefin, yn 52 oed. Mae’i theulu a’i chyfeillion mor ddiolchgar am yRead More
Angen gwirfoddolwyr i helpu yng Nghaffi’r Hosbis
Angen gwirfoddolwyr i helpu yng Nghaffi’r Hosbis2017/09/12Mae Hosbis Dewi Sant yn chwilio am fwy o wirfoddolwyr i helpu yn y caffi poblogaidd a leolir yn nhu blaen yr Hosbis ar Ffordd yr Abaty yn Llandudno. Wedi’i agor yn 2008, mae Café Dewi wedi dod yn ffefryn gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Yn darparu cacennau blasus a lluniaeth, mae’nRead More
Cyrhaeddwch gopa’r Wyddfa gyda Hosbis Dewi Sant
Cyrhaeddwch gopa’r Wyddfa gyda Hosbis Dewi Sant2017/09/04Hosbis leol yn chwilio am gefnogwyr i ymuno â Her yr Wyddfa noddedig ar ddydd Gwener 13eg Hydref. Gan weithio mewn partneriaeth â ‘Climb Snowdon’, mae Hosbis Dewi Sant yn rhoi’r cyfle i herio mynydd uchaf Cymru (3,560 troedfedd) a choncro un o ddringfeydd mwyaf eiconig y Deyrnas Unedig. Mae hwn yn ddigwyddiad ar gyferRead More
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO