HAFAN

Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen leol sy’n darparu gofal hosbis i oedolion o siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Rydym yn rhoi gofal lliniarol arbenigol o safon uchel yn rhad ac am ddim i gleifion gydag afiechydon datblygedig, eu teuluoedd a gofalwyr

YMA I CHI YN EICH CYMUNED LEOL

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Newyddion

Noson Gwis Corfforaethol yn chwyddo cronfeydd Hosbis Dewi Sant
Noson Gwis Corfforaethol yn chwyddo cronfeydd Hosbis Dewi Sant2018/06/28Fe wnaeth Hosbis Dewi Sant gynnal eu trydydd cwis corfforaethol ‘profi’r tîm’ y mis diwethaf gan godi’r swm mwyaf erioed tuag at ofal diwedd oes yng Ngogledd-Orllewin Cymru. Cafodd y digwyddiad codi arian sy’n miniogi’r ’mennydd ei gynnal ddydd Iau, 17eg Mai yn Venue Cymru, Llandudno. Mae’n berthynas weithredol barhaus rhwng Clwb BRead More
Bod â hwyaden Anferth ar eich dwylo!
Bod â hwyaden Anferth ar eich dwylo!2018/06/20Bydd Ras Hwyaid boblogaidd Hosbis Dewi Sant yn dal y tonnau unwaith eto, fel rhan o Ddiwrnod Cei Gŵyl Afon Conwy sy’n digwydd ar Orffennaf 14eg. Bydd ras eleni’n gweld ‘brîd’ ychwanegol o hwyaden rwber yn cymryd rhan – yr Hwyaden Gorfforaethol Anferth, sydd wedi’i gweld yn ymarfer ar lagŵn Surf Snowdonia, un o’r cwmnïauRead More
Gweithio gyda’n gilydd
Gweithio gyda’n gilydd2018/06/19Yn dilyn ein hysbysiad diweddar o daith Tridiau Llŷn – her gerdded arfordir Llyn dros 3 diwrnod- rydym yn ddiolchgar iawn i’r rhai sydd wedi gweithio mewn partneriaeth â Hosbis Dewi Sant. Mae’r elusen O Ddrws i Ddrws wedi bod yn trefnu Taith Tridiau Llŷn ar y cyd a Hosbis Dewi Sant ac yn darparuRead More
Hosbis Dewi Sant yn cyhoeddi partneriaeth ddysgu gyda Phrifysgol Bangor
Hosbis Dewi Sant yn cyhoeddi partneriaeth ddysgu gyda Phrifysgol Bangor2018/06/07Mae Hosbis Dewi Sant a Phrifysgol Bangor wedi cyhoeddi partneriaeth sydd i wella addysg gofal lliniarol i bobl Gogledd-Orllewin Cymru. Bydd y berthynas yn helpu i ddarparu’r gofal lliniarol gorau posibl trwy ddefnyddio’r ymchwil ddiweddaraf i hysbysu staff, hyfforddi myfyrwyr a helpu i rannu gwybodaeth ac arbenigedd ar draws y ddau sefydliad. URead More
Taith Gerdded Atgofion Golau Lleuad 2018
Taith Gerdded Atgofion Golau Lleuad 20182018/05/30Ar 30ain Medi 2017, cymerodd mwy na 300 o ferched ran yn Nhaith Gerdded Atgofion Golau Lleuad 10km gyntaf erioed yr Hosbis i ferched yn unig, a gododd dros £27,000 i gyd. <Orange strip> Taith Gerdded Atgofion Golau Lleuad 2018 Mae’r Daith Gerdded Atgofion Golau Lleuad yn daith liw nos, i ferched yn unig sy’nRead More
Innovative Reuse Shop opens at Conwy Recycling Centre
Innovative Reuse Shop opens at Conwy Recycling Centre2018/05/24Innovative Reuse Shop opens at Conwy Recycling Centre  Minister for Environment, Hannah Blythyn, officially opened a new St David’s Hospice Reuse Shop at Mochdre Recycling Centre in Colwyn Bay. This pioneering project, developed in partnership with Bryson Recycling and Conwy County Borough Council, aims to extend the life of reusable household iRead More
Cymerwch ran mewn her gerdded Tridiau er mwyn gofal hosbis lleol
Cymerwch ran mewn her gerdded Tridiau er mwyn gofal hosbis lleol2018/05/22Mae Hosbis Dewi Sant yn falch iawn o gyhoeddi digwyddiad newydd sbon – Her Gerdded Tridiau Llŷn a fydd yn cael ei chynnal ar Ddydd Iau 5ed, Dydd Gwener 6ed a Dydd Sadwrn 7fed o Orffennaf 2018. Mae Her Dridiau Llŷn yn ddigwyddiad cerdded pwrpasol, a gynhelir ym Mhen Llŷn i godi arian at ProsiectRead More
Cyfnod cyffrous i ofal Hosbis ar Ynys Môn
Cyfnod cyffrous i ofal Hosbis ar Ynys Môn2018/05/17Mae cynlluniau ar gyfer yr Hosbis gyntaf erioed ym Môn wedi’u cyhoeddi. Mae Hosbis Dewi Sant yn gweithio i agor yr hosbis cleifion mewnol gyntaf erioed ar yr ynys yn Ysbyty Cymuned Penrhos Stanley, Caergybi. Bydd y cynlluniau uchelgeisiol, sydd wedi’u datblygu mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn gweld datblygu uned Read More
Dawnswyr yn codi £255 at Hosbis Dewi Sant er cof am Daid o Fenllech
Dawnswyr yn codi £255 at Hosbis Dewi Sant er cof am Daid o Fenllech2018/05/03  Mae aelodau o grŵp dawns lleol wedi defnyddio eu cariad at ddawnsio i gefnogi gwaith Hosbis Dewi Sant. Cynhaliodd Ysgol Ddawns Linzi Grace noson o berfformio yn Neuadd Gymuned a Chyn-Filwyr Benllech i godi arian at yr hosbis leol i oedolion. Derbyniodd taid Linzi, John Bevan o Fenllech ofal yn Hosbis Dewi Sant ymRead More
Elusennau lleol yn ymuno i wella gofal hosbis
Elusennau lleol yn ymuno i wella gofal hosbis2018/04/19Mae dwy elusen leol sy’n darparu gwasanaethau diwedd oes wedi ymuno y mis hwn. Mae Hosbis Dewi Sant a Hosbis yn y Cartref Gwynedd ac Ynys Môn wedi uno i helpu i wella gwasanaethau gofal diwedd oes i bobl Gogledd-Orllewin Cymru. Mae Hosbis Dewi Sant, sydd wedi’i lleoli yn Llandudno, yn darparu gofal Cleifion MewnolRead More
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO