HAFAN

Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen leol sy’n darparu gofal hosbis i oedolion o siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Rydym yn rhoi gofal lliniarol arbenigol o safon uchel yn rhad ac am ddim i gleifion gydag afiechydon datblygedig, eu teuluoedd a gofalwyr

YMA I CHI YN EICH CYMUNED LEOL

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Newyddion

Bryson yn “gwobrwyo” elusennau lleol mewn ymgyrch ailgylchu newydd
Bryson yn “gwobrwyo” elusennau lleol mewn ymgyrch ailgylchu newydd2022/04/27Mae Bryson Recycling wedi ymuno â dau gyngor lleol i lansio cynllun ailgylchu newydd sy’n anelu at gynyddu cyfraddau ailgylchu lleol yr un pryd â chodi arian y mae’i fawr angen i elusen. Trwy’r ymgyrch “Gwobrwyon Ailgylchu”, bydd £1 yn cael ei rhoi i elusen am bob tunnell a ailgylchir yn y pum Canolfan AilgylchuRead More
Derbyniwch her badlfyrddio elusennol gyffrous gyda Tudur Owen
Derbyniwch her badlfyrddio elusennol gyffrous gyda Tudur Owen2022/04/12Mae’r comedïwr Tudur Owen ar fin cymryd rhan mewn padl noddedig chwe chilometr o hyd er budd yr elusen leol Hosbis Dewi Sant ac mae’n gwahodd pob padlwr brwdfrydig i ymuno ag ef. Ar ddydd Sadwrn 21ain Mai, bydd Tudur yn mentro i ddyfroedd Afon Menai ac yn mordwyo’i ffordd o’r Felinheli i Borthaethwy arRead More
Bydd Cychod y Ddraig 40 troedfedd o hyd yn dychwelyd i Lyn Padarn yr haf yma, gan rasio er budd Hosbis Dewi Sant
Bydd Cychod y Ddraig 40 troedfedd o hyd yn dychwelyd i Lyn Padarn yr haf yma, gan rasio er budd Hosbis Dewi Sant2022/04/05Mae Gŵyl Cychod y Ddraig Hosbis Dewi Sant yn ôl ar ddydd Sadwrn 25ain Mehefin ac mae’n addo bod y diwrnod allan gorau posibl!   Mae’r digwyddiad elusennol lliwgar a gynhelir ar lannau Llyn Padarn, Llanberis, yn cael ei drefnu gan yr Hosbis oedolion leol ar y cyd â Dragon Boat Events ac mae arRead More
Dywedwch ia i’r wisg a chefnogi Hosbis Dewi Sant ar eich diwrnod arbennig.
Dywedwch ia i’r wisg a chefnogi Hosbis Dewi Sant ar eich diwrnod arbennig.2022/04/05Ar lawr cyntaf siop elusen Hosbis Dewi Sant yng Nghraig y Don fe ddewch o hyd i gasgliad o wisgoedd priodas a dillad ffurfiol a garwyd o’r blaen sy’n ddelfrydol ar gyfer eich diwrnod arbennig. Mae yna wisgoedd priodas, gwisgoedd morynion ac owtffits mam y briodferch, a siacedi cinio a chyfwisgoedd i ddynion hefyd. MaenRead More
3 miliwn o gamau at ofal hosbis lleol!
3 miliwn o gamau at ofal hosbis lleol!2022/03/20Bydd staff yn Nelson Myatt Solicitors yn camu i fyny i godi arian y mae’i fawr angen i Hosbis Dewi Sant. Gydol mis Mawrth, mae’r tîm o ddeg yn mynd i gadw’n heini, gan ychwanegu eu camau at ei gilydd tuag at eu nod o 3 miliwn. Bydd y mis codi arian yn dod iRead More
Bydd Hosbis Dewi Sant bob amser â lle arbennig yn fy nghalon
Bydd Hosbis Dewi Sant bob amser â lle arbennig yn fy nghalon2022/03/14Bydd Hosbis Dewi Sant bob amser â lle arbennig yn fy nghalon.” I Dawn Winter o sir Conwy, mae Hosbis Dewi Sant â lle arbennig iawn yn ei chalon hi a’i theulu. Ar ôl profi gofal arbenigol yr Hosbis yn uniongyrchol ysbrydolwyd Dawn i glymu careiau ei hesgidiau ymarfer a chodi arian i’r elusen leol.Read More
Her 50 i 500 – tîm Cartrefi Conwy yn codi £2,095 at ofal diwedd oes lleol
Her 50 i 500 – tîm Cartrefi Conwy yn codi £2,095 at ofal diwedd oes lleol2022/03/14Mae naw o gydweithwyr Cartrefi Conwy wedi dod at ei gilydd i dderbyn her 50 i 500 Hosbis Dewi Sant. Ym mis Medi apeliodd yr elusen leol at fusnesau a sefydliadau ledled Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn i dderbyn yr her codi arian. Rhoddwyd £50 i’r busnesau oedd â diddordeb, a heriwyd hwy i fuddsoddi’rRead More
Yn gwneud sblash i ddangos cefnogaeth i’w Hosbis oedolion leol
Yn gwneud sblash i ddangos cefnogaeth i’w Hosbis oedolion leol2022/03/07Heriodd dros 160 o gefnogwyr dewr y tywydd a phlymio i mewn i’r môr ddydd Sadwrn diwethaf (28ain Chwefror) yn y Sblash Dewi Sant cyntaf erioed.   Er gwaethaf y dyfroedd oer, disgleiriodd yr haul ar y trochwyr wrth iddyn nhw redeg tuag at y draethlin ar draeth Porth Eirias ym Mae Colwyn ar ôlRead More
Penwythnos elusennol yn codi £1350 at hosbis leol i oedolion.
Penwythnos elusennol yn codi £1350 at hosbis leol i oedolion.2022/03/07Gan weithio mewn partneriaeth â KM Travel o Barnsley, cynhaliodd Gwesty Evans yn Llandudno benwythnos elusennol i godi arian at Hosbis leol ac elusen canser. Roedd dros 90 o bobl yn bresennol, wedi teithio o Barnsley i fwynhau penwythnos yn y dref a noson o adloniant a oedd yn cynnwys raffls, tombolas, ac ocsiwn oRead More
Merch fach pedair blwydd oed yn codi dros £400 at Hosbis Dewi Sant er cof am ei Nana
Merch fach pedair blwydd oed yn codi dros £400 at Hosbis Dewi Sant er cof am ei Nana2022/02/21Er gwaethaf y gwynt a’r glaw, roedd Alayah Thompson-Jones o Landudno yn falch o wisgo’i hesgidiau ymarfer i gymryd rhan yn Ras Hwyl Nick Beer i ddangos ei chefnogaeth i’w Nana “Janet”. Ar ddydd Sul 13eg Chwefror rhedodd y ferch fach pedair blwydd oed yr 1km ar hyd y promenâd yn Llandudno a chyflwynwyd hiRead More
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO