CARTREF

Elusen leol sy’n darparu gofal hosbis am ddim i oedolion ar draws Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

YMA I CHI YN EICH CYMUNED LEOL

Newyddion Diweddaraf yr Hosbis

Codwr arian yn mynd ati i wneud ei hanner marathon gyntaf!
Codwr arian yn mynd ati i wneud ei hanner marathon gyntaf!2023/04/12Aeth Lauren Whitehead ati i wneud Hanner Marathon Stafford i helpu i godi arian at yr elusen leol a ofalodd am ei thaid. Dechreuodd Lauren o Stoke on Trent redeg ym mis Hydref 2022 fel ffordd o gadw’n ffit. Daeth y rhedeg iddi’n fuan a bu iddi allu cynyddu ei gwytnwch o wneud rasys 5kRead More
Mae’r dreigiau yn ôl!
Mae’r dreigiau yn ôl!2023/03/21Hwyliwch ar gyfer y diwrnod allan eithaf i dîm wrth i Hosbis Dewi Sant groesawu Gŵyl y Cychod Draig flynyddol yn ôl. Mae Gŵyl y Cychod Draig yn ddigwyddiad codi arian blynyddol sy’n cynnwys traddodiadau Tsieinïaidd a ddechreuodd mwy na 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae rasio cychod Draig yn weithgaredd chwaraeon dŵr sy’n llawnRead More
Bachgen 13 oed yn concro’r Wyddfa er mwyn hosbis leol
Bachgen 13 oed yn concro’r Wyddfa er mwyn hosbis leol2023/03/21Yn oriau mân 26ain Chwefror, dringodd Riley Smith Yr Wyddfa er cof am ei gefnder. Gosodod Riley, sy’n 13 oed, ac yn ddisgybl tra hoff yn Ysgol John Bright, her iddo ef ei hun o ymlwybro i gopa’r Wyddfa. Yn ddiamau’n teimlo braidd yn bryderus gan nad oedd yn siŵr beth i’w ddisgwyl, gwisgodd eiRead More

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO