HAFAN

Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen leol sy’n darparu gofal hosbis i oedolion o siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Rydym yn rhoi gofal lliniarol arbenigol o safon uchel yn rhad ac am ddim i gleifion gydag afiechydon datblygedig, eu teuluoedd a gofalwyr

YMA I CHI YN EICH CYMUNED LEOL

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Newyddion

Ras yn Llandudno yn codi £1400 at Hosbis Oedolion
Ras yn Llandudno yn codi £1400 at Hosbis Oedolion2021/09/29Fe wnaeth trefnwyr Ras 10K Flynyddol Nick Beer, Kay a John Hatton a Carla Green, gyflwyno siec am £1400 i Hosbis Dewi Sant yn ddiweddar fel yr elw o ddiwrnod y ras. Roedd y swm yn cynnwys rhodd hael o £900 gan Glwb Rhedwyr Ffordd Gogledd Cymru (NWRRC) sy’n trefnu’r digwyddiad a’r enillion ar gyferRead More
Bydd Gyrrwr Bws o Landudno’n ymuno â 50,000 o redwyr ym Marathon Llundain er budd Hosbis Dewi Sant.
Bydd Gyrrwr Bws o Landudno’n ymuno â 50,000 o redwyr ym Marathon Llundain er budd Hosbis Dewi Sant.2021/09/29Ar ddydd Sul 3ydd Hydref, bydd Ste Bozier rhedwr brwd ac un o gefnogwyr yr  Hosbis, yn teithio i’r Brifddinas i gymryd rhan yn un o farathonau mwyaf y byd. Gan redeg pellter o 26.2 milltir, bydd yn mwynhau’r awyrgylch wrth iddo fynd heibio’r tirnodau enwocaf yn y ddinas – yn cynnwys Palas Buckingham, YRead More
50 Twll wedi’u Cwblhau!!
50 Twll wedi’u Cwblhau!!2021/09/20Ar ddydd Gwener 27ain Awst, fe wnaeth Adrian Owen, Chris Curry a Simon Neville gwblhau 50 twll o golff mewn deuddeg awr i ddathlu eu Penblwyddi yn 50 gan godi arian y mae’i fawr angen i’r elusen gofal lliniarol leol, Hosbis Dewi Sant. Y Ti 1af yng Nghlwb Golff Gogledd Cymru ein Twll 1af Cychwynnodd AdrianRead More
Ni all Elsa aros i gymryd rhan yn y “Westshore Walkies”!
Ni all Elsa aros i gymryd rhan yn y “Westshore Walkies”!2021/09/20Ymunwch ag Elsa a’i ffrindiau y penwythnos yma am daith gerdded cŵn elusennol er budd Hosbis Dewi Sant. Mae’r “Westshore Walkies” yn daith gerdded cŵn 5km noddedig cyfeillgar i deuluoedd sy’n digwydd ddydd Sul yma (26ain Medi) ar Lwybr Arfordir hardd Penmorfa, Llandudno a ’dyw’r tâl i gymryd rhan ond yn £5 y ci. MeddaiRead More
Ymunwch â’n Tîm – Cyfleoedd gwirfoddoli yn eich siop Hosbis Dewi Sant leol
Ymunwch â’n Tîm – Cyfleoedd gwirfoddoli yn eich siop Hosbis Dewi Sant leol2021/09/14Mae Hosbis Dewi Sant yn dibynnu ar dîm gwych o wirfoddolwyr ymroddedig, sy’n gweithio ar draws pob adran o’r elusen. Mae’u cefnogaeth yn cael effaith enfawr ar lefel y gwasanaeth y mae Hosbis Dewi Sant yn gallu ei ddarparu ar gyfer eu cleifion a’u teuluoedd. Mae’r gwirfoddolwyr â rhan mewn gwaith cymorth yn yr Hosbisau,Read More
Ymunwch â’n Tîm – Cyfleoedd gwirfoddoli yn eich siop Hosbis Dewi Sant leol
Ymunwch â’n Tîm – Cyfleoedd gwirfoddoli yn eich siop Hosbis Dewi Sant leol2021/09/14Mae Hosbis Dewi Sant yn dibynnu ar dîm gwych o wirfoddolwyr ymroddedig, sy’n gweithio ar draws pob adran o’r elusen. Mae’u cefnogaeth yn cael effaith enfawr ar lefel y gwasanaeth y mae Hosbis Dewi Sant yn gallu ei ddarparu ar gyfer eu cleifion a’u teuluoedd. Mae’r gwirfoddolwyr â rhan mewn gwaith cymorth yn yr Hosbisau,Read More
Ymgyrch Codi Arian Clwb Haf i Hosbis Dewi Sant yn codi dros £700
Ymgyrch Codi Arian Clwb Haf i Hosbis Dewi Sant yn codi dros £7002021/09/14Mae MW Sports, clwb aml-chwaraeon lleol wedi cael gwyliau haf llawn hwyl ac i ddathlu diwedd y chwe wythnos, cynhaliwyd diwrnod codi arian i Hosbis Dewi Sant. Wedi’i leoli yn Llandudno, roedd y gwersyll haf i blant rhwng 5 ac 11 mlwydd oed yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy gydol gwyliau’r hafRead More
Beicio Elusennol er budd Hosbis Dewi Sant
Beicio Elusennol er budd Hosbis Dewi Sant2021/09/14  Bydd Jane Jones, Codwr Arian Ynys Môn Hosbis Dewi Sant ynghyd â’i thîm Allison Heaton Gwirfoddolwr i Hosbis Dewi Sant o’r Fali, Alex Aiken a Chris Parry ill dwy o Fangor yn beicio 100 milltir o amgylch Gwynedd er budd Hosbis Dewi Sant, elusen gofal lliniarol leol, ar yr 16eg Medi 2021. Bydd yRead More
: Ffrindiau pedair coes yn codi arian y mae’i fawr angen i elusen gofal lliniarol leol!
: Ffrindiau pedair coes yn codi arian y mae’i fawr angen i elusen gofal lliniarol leol!2021/09/14Mae Hosbis Dewi Sant Llandudno, elusen gofal lliniarol leol, yn gwahodd cefnogwyr yr Hosbis i gofrestru eu ci ar gyfer digwyddiad ‘’West Shore Walkies’’ ar 26/09/21. Mae cofrestru yn £5 y ci, sy’n cynnwys bag pethau da. Bydd yr holl elw’n mynd yn uniongyrchol i Hosbis Dewi Sant. Bydd y daith gerdded 5km yn dilynRead More
Hoffwn ddiolch o galon i’r Doctoriaid a’r Nyrsys yn Hosbis Dewi Sant am bopeth!
Hoffwn ddiolch o galon i’r Doctoriaid a’r Nyrsys yn Hosbis Dewi Sant am bopeth!2021/09/07Roedd Sioned Green, athrawes ysgol gynradd, 32 oed o Goedana, Ynys Môn a’i Gŵr Dave Green wedi cofrestru i gymryd rhan ym Marathon Eryri ym mis Hydref i godi arian y mae’i fawr angen i’w  Hosbis oedolion leol. Gan i’r farathon gael ei chanslo, penderfynodd y ddau greu eu her eu hunain, gan eu bodRead More
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO