SIOPAU ELUSEN

90316731_101487041497420_9201231733846966272_n

Mae gan Hosbis Dewi Sant rwydwaith o 22 o siopau ar draws Gogledd Orllewin Cymru, sy’n gwerthu dillad ail-law o ansawdd da, eitemau a dodrefn. Mae’r siopau  yn darparu ffynhonnell hanfodol o
incwm i’n helusen.

Mae hyn diolch i gefnogaeth barhaus y gymuned a
ansawdd yr eitemau a gawn.

Get Directions

show options hide options

* Nodwch fod yr agoriadau hyn

gall amseroedd newid oherwydd amgylchiadau annisgwyl.

Yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, mae gorchuddion wyneb yn orfodol ym mhob siop. Glanhewch eich dwylo wrth fynd i mewn.

Oriau Agor Siopau

Bala

DYDD MERCHER – DYDD SADWRN- 9.30am-4.30pm

Beaumaris

DYDD LLUN I DDYDD SADWRN 9-30 – 4-30. DYDD SUL 10-

Blaenau Ffestiniog

DYDD MAWRTH – DYDD SADWRN 9.30am-4.30pm

Colwyn Bay Furniture Shop

DYDD LLUN I DDYDD SADWRN 10AM – 4 PM

Colwyn Bay St Rd 

DYDD LLUN – DYDD SADWRN 10am-4pm

Conwy

DYDD LLUN I DDYDD SADWRN 9-30 – 4-30

 Craig y Don

DYDD LLUN I DDYDD SADWRN 9-30 – 4 PM

Criccieth

DYDD LLUN – DYDD SADWRN – 9.30am-4.30pm

Dolgellau

MONDAY – SATURDAY  9.30am-4.30pm

Dolgellau (Jubilee)

MONDAY – FRIDAY 10am- 4pm – SATURDAY 11am – 3pm

Harlech

TUESDAY- SATURDAY 9.30am-4.30pm

Holyhead

MONDAY – SATURDAY – 9.30AM – 4.30PM

Llandudno

MONDAY TO SATURDAY 9.30am – 4 PM. SUNDAY 10-4

Llandudno Junction  

DYDD MAWRTH – DYDD GWENER 10am-4pm

Llangefni

DYDD LLUN – DYDD SADWRN – 9.30am-4.30pm

Llanrwst

DYDD LLUN I DDYDD SADWRN 10AM – 4PM. DYDD SADWRN 10AM – 1PM

Penmaenmawr

DYDD MAWRTH 10 – 4. DYDD MERCHER I DDYDD SADWRN 9-30 – 4-30

Porthmadog

DYDD LLUN I DDYDD SADWRN 9-30 – 4-30

Pwllheli

DYDD LLUN I DDYDD SADWRN 9-30 – 4-30

Menai Bridge

DYDD LLUN – DYDD SADWRN 9.30am-4.30pm ar gau Dydd Mercher

Re use Mochdre

DYDD LLUN I DDYDD SADWRN 9AM – 4-45PM DYDD SUL 9 -3-45PM

Rhos on Sea

DYDD LLUN I DDYDD SADWRN 9-30 – 4 PM. DYDD SUL 10-4

Siopau sy’n parhau i fod ar gau:

MicrosoftTeams-image (17)
MicrosoftTeams-image (9)
lAMP AND mUGS
MicrosoftTeams-image (13)
MicrosoftTeams-image (12)
MicrosoftTeams-image (15)
MicrosoftTeams-image (10)
Wedding Dress rack

Canolfanau Rhoi

I gael rhagor o wybodaeth am ein Canolfannau Rhoddion,  cliciwch isod

Diolch i gefnogaeth barhaus y gymuned, mae siopau’r Hosbis yn cynhyrchu llif hanfodol o incwm cynaliadwy rhagweladwy i’r Hosbis.
Mae llwyddiant ein siopau yn dibynnu ar haelioni rhoddion o ansawdd rhagorol gan y cyhoedd. Diolch.

Gwirfoddoli

Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr, a byddai eich help a’ch cefnogaeth yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr. Os gallech sbario ychydig oriau’r wythnos, bydd arweinydd tîm eich siop leol yn falch iawn o glywed gennych.

Why I volunteer speech bubbles (4)
Why I volunteer speech bubbles (3)
Why I volunteer speech bubbles (5)

eBay

Capture 15

Gwerthiant eBay ar gyfer Hosbis Dewi Sant
mynd o nerth i nerth.

Wedi’i leoli yng Nghanolfan Rhoddion Mochdre, mae’r tîm eBay yn cael ei arwain gan Kathleen Davies, gyda’i chynorthwy-ydd Tracy Watson a grŵp o wirfoddolwyr ymroddedig. Bob wythnos, mae dros 250 o
eitemau wedi’u rhestru i’w gwerthu.

Ers mis Chwefror 2020, mae gwerthiant eitemau eBay wedi codi dros £70,000
ar gyfer Hosbis Dewi Sant gyda swm syfrdanol o £12,000 ym mis Ionawr 2021 yn unig!

Yn seiliedig ar safonau perfformiad y safle, Hosbis Dewi Sant yw un o werthwyr mwyaf dibynadwy eBay, gan dderbyn 100% o adborth cadarnhaol gan dros 3,500 o adolygiadau.

Navigation blocks for website (33)
Navigation blocks for website (32)
Navigation blocks for website (34)

Siop Ar-lein

Os na allwch gyrraedd ein siopau ar y stryd fawr, beth am archebu rhai cynnyrch o’n siop ar-lein? Mae gennym amrywiaeth o Nwyddau Geifr Mawr ar gael i’w prynu ar-lein.

MicrosoftTeams-image (4)
Dewi Goat Soft Toy & Female Goat Soft Toy (3)
GREAT ORME GOAT MUGS (15)
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO