Rhif cyfeirnod swydd: 2019-047

Arweinydd Tîm Siop Hosbis – Biwmaris

Lleoliad : Biwmaris, Ynys Môn

Oriau : 35 awr yr wythnos (yn gweithio 9:00-17:00 – 5 diwrnod o bob 7)

A ydych chi’n weithiwr manwerthu proffesiynol sydd am wneud gwahaniaeth?

Rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm hunanysgogol i reoli ein siop ym Miwmaris.

Yn gweithredu fel llysgennad i’n helusen, byddwch yn creu ffyrdd dyfeisgar o ennyn rhoddion a chyflwyno nwyddau, trwy’r siop i gyd ac yn ffenestr y siop, mewn modd atyniadol. Bydd deiliad y swydd yn goruchwylio gweithgareddau pob dydd y siop, o drin stoc, monitro gwerthiannau yn ogystal â’r gorchwylion ariannol fel bancio dyddiol a chysoni derbyniadau arian gyda’r nod o gyfrannu at greu incwm i’r Hosbis.

Byddwch yn rheoli ac yn cadw tîm o Wirfoddolwyr yn weithredol i gynorthwyo yn y siop ac yn helpu i ddatblygu eu sgiliau i sicrhau eu bod yn darparu profiad gwych i’r cwsmer.

I gael sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mrs. Janet Magill, Pennaeth Manwerthu a Chyfleusterau ar 01492 879058

2019-047 – Team Leader – Hospice Shop – Beaumaris – Job Description (ENG)

2019 – St Davids Hospice Application Form and Monitoring Form – (Bilingual)

Closing Date: 5:00 p.m. 25th September 2019

Dyddiad Cau – 5.00pm, 25ain Medi 2019