Teitl y Swydd:                                   Porter Cegin – Café Dewi, Oriel Môn, Llangefni  

 Oriau Gwaith:                                    Gweithio 5 diwrnod o bob 7

Cyfeirnod:                                          2020-009

 Bydd deiliad y swydd yn cefnogi tîm arlwyo Café Dewi, gan sicrhau bod y gegin yn cael ei rhedeg yn effeithlon, tra byddir yn cynnal safonau glân, hylan a diogel o fewn y gegin ac yn ardal y café.

Prif Ddyletswyddau:

  1. Sicrhau bod yr holl arwynebau gwaith, llawr, llestri, offer a chelfi cegin eraill yn cael eu glanhau, fel y bo’n briodol, i sicrhau bod y safonau hylendid ac iechyd a diogelwch angenrheidiol yn cael eu cynnal yn y gegin.
  2. Ar ddiwedd pob diwrnod sicrhau bod pob bin yn cael ei wagio ac arwynebau sydd mewn cysylltiad â bwyd yn cael eu saniteiddio.
  3. Cwblhau gorchwylion glanhau eraill yn ôl cyfarwyddiadau.
  4. Defnyddio’r holl offer yn y dull yr hyfforddwyd.
  5. Sicrhau bod prosesau HACCP yn cael eu dilyn.
  6. Cydweithredu’n llawn ag archwiliadau statudol a gweithredu argymhellion fel y bo’n briodol.
  7. Ymgymryd â dyletswyddau eraill a all gael eu penderfynu o bryd i’w gilydd o fewn cwmpas cyffredinol y swydd.
  8. Deall cyfrifoldebau mewn perthynas â gweithdrefnau tân, iechyd a diogelwch, COSSH, rheoli heintiau, hylendid bwyd, asesiadau risg a chymorth cyntaf.                    

FFURFLEN GAIS: 2019-St-Davids-Hospice-Application-Form-and-Monitoring-Form-Bilingual-1