Cogydd Rhyddhad– Café Dewi 2021-022

Cogydd Rhyddhad– Café Dewi

Rhif Swydd: 2021-022

Mae’n ofynnol i gogyddion weithio sifftiau yn ôl yr angen, yn ôl anghenion y busnes.

Rydym yn chwilio am bobl sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm ac ar eu menter eu hunain, mewn amgylchedd prysur, gan ddarparu gwasanaeth o safon uchel.

Mae Cafe Dewi, Oriel Môn, Llangefni yn cael ei redeg gan Hosbis Dewi Sant, gan godi arian ar gyfer yr uned cleifion mewnol Hosbis a agorwyd yn ddiweddar yng Nghaergybi, gan roi gwell mynediad i gleifion lleol sy’n byw gyda salwch uwch at wasanaethau gofal lliniarol.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i’r swydd.

Swydd Ddisgrifiad:

Swydd Ddisgrifiad Cafe Dewi Oriel Mon – Cogydd 

2020 Application Form2020

Monitoring Form

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO