Staff Blaen Tŷ Wrth Gefn – Café Dewi, Oriel Môn, Llangefni

Cyfeirnod swydd 2020-010

Mae angen staff Blaen Tŷ i lenwi sifftiau fel y bo angen, yn ôl anghenion y busnes.

Rydym yn chwilio am bobl sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm ac ar eu menter eu hun, mewn amgylchedd prysur, sy’n darparu safon uchel o wasanaeth.

Mae’r gwaith yn cynnwys croesawu cwsmeriaid, cymryd archebion, gweini bwyd / diodydd a phrosesu taliadau.

Mae Café Dewi, Oriel Môn, Llangefni yn cael ei redeg gan Hosbis Dewi Sant, gan godi arian i ddarparu uned hosbis i gleifion mewnol ar Ynys Môn.  Bydd yr uned yn rhoi gwasanaethau gofal lliniarol i gleifion lleol sy’n byw gyda gwaeledd datblygedig, ynghyd â’u teulu a’u gofalwyr.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

FFURFLEN GAIS : 2019-St-Davids-Hospice-Application-Form-and-Monitoring-Form-Bilingual-1