Teitl y Swydd: Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Statws: Parhaol

Oriau Gwaith: 35 awr yr wythnos

Cyflog: hyd at £ 23,000

Rheolwr Llinell: Pennaeth Codi Arian, Marchnata a Chyfathrebu

Man gwaith: Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, LL30 2EN

Mae Hosbis Dewi Sant yn gofalu am gleifion sy’n oedolion â chyflyrau sy’n cyfyngu ar fywyd yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Eleni bydd yn costio £ 4 miliwn i ariannu’r holl wasanaethau sy’n cynnwys gofal cleifion mewnol, therapi dydd a hosbis yn y cartref.

Mae’r Hosbis yn mynd drwy gyfnod o ddatblygiad mawr ar hyn o bryd yn dilyn uno â Hosbis yn y Cartref, Gwynedd ac Ynys Môn yn 2018.

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Gwirfoddolwyr talentog a brwdfrydig i gefnogi’r rhwydwaith o dros 500 o wirfoddolwyr ar draws y sefydliad o fewn siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Bydd y sawl a geisir yn fentrus, trefnus a brwdfrydig iawn, gyda sgiliau pobl gwych ac empathi tuag at yr elusen a’i nod.

Oes gennych chi’r egni a’r cymhelliad i wneud cyfraniad go iawn i waith ein elusen a’i nod?

Oes gennych chi angerdd am wirfoddolwyr a gwaith elusennau a’r trydydd sector rhoi trydydd?

Os felly, cymrwch olwg ar y disgrifiad swydd ac anfonwch y ffurflen gais ynghyd â’ch CV at Chris Hamon: chris.hamon@stdavidshospice.org.uk

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â Margaret Hollings ar 01492 879058.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi’i leoli yn Hosbis Dewi Sant yn Llandudno. Mae trwydded yrru lawn a’r defnydd o gar yn hanfodol ar gyfer y rôl hon, gyda’r hyblygrwydd i weithio rhai gyda’r nos ac ar benwythnosau pan fo angen.

Dyddiad cau: 6th September 2019

Dyddiad Cyfweliad Arfaethedig:  13th September 2019