Codwr arian yn mynd ati i wneud ei hanner marathon gyntaf!

Aeth Lauren Whitehead ati i wneud Hanner Marathon Stafford i helpu i godi arian at yr elusen leol a ofalodd am ei thaid.

Dechreuodd Lauren o Stoke on Trent redeg ym mis Hydref 2022 fel ffordd o gadw’n ffit. Daeth y rhedeg iddi’n fuan a bu iddi allu cynyddu ei gwytnwch o wneud rasys 5k rheolaidd i ymuno â’i chlwb rhedeg lleol. Daliodd ati i ymarfer, cymerodd ran mewn rasys a rhediadau 10km pan benderfynodd hi mai’r her nesaf fyddai hanner marathon.

Ar y 23ain Mawrth, gwisgodd ei hesgidiau rhedeg a mynd i’r afael â’i hanner marathon gyntaf erioed. Penderfynodd Lauren godi arian at Hosbis Dewi Sant fel ffordd o roi rhywbeth yn ôl am y gofal a dderbyniodd ei thaid.

Mae Lauren yn sôn wrthym am y profiad a gafodd ei thaid yn Hosbis Dewi Sant,

“Rwyf wedi dewis cefnogi Hosbis Dewi Sant am eu bod wedi gofalu am fy nhaid pan oedd canser arno a rhoi cefnogaeth ragorol mewn llawer ffordd.

“Nid yn unig yr oedd o’n gallu mynd am ofal seibiant ac adolygiadau rheoli poen rhagorol, ond roedd yn mwynhau’r sesiynau gweithgareddau wythnosol hefyd. Gwnaeth y rhain y fath wahaniaeth i’w ansawdd bywyd yn nyddiau olaf y canser.

“Rwyf yn gobeithio y bydd yr arian a godaf yn gallu helpu i barhau’r gefnogaeth ragorol y mae Hosbis Dewi Sant yn ei darparu i gleifion a’u teuluoedd.”

Mae Shannon Kelly, Codwr Arian Heriau Hosbis Dewi Sant, yn diolch i Lauren,

“Rydym i gyd yn anhygoel o ddiolchgar i Lauren a’i hymdrechion rhyfeddol i godi arian at Hosbis Dewi Sant.

“Heb bobl fel Lauren, ni fyddem yn gallu darparu’r gofal a’r gefnogaeth holl bwysig i’r bobl yn ein cymuned sydd â’i angen.

“Diolch Lauren nid yn unig am herio eich hun ond am ein helpu i gadw ein drysau ar agor hefyd.”

Mae codwyr arian fel hyn yn hanfodol i helpu Hosbis Dewi Sant i ddarparu gofal hosbis i’w cleifion. Eleni bydd yn costio dros £6.7miliwn i allu darparu’r gwasanaethau hyn yn Ynys Môn, Conwy a Gwynedd.

Mae Lauren wedi chwalu ei nod o £250 ac wedi llwyddo i godi’r swm anhygoel o £325 at Hosbis Dewi Sant! Os hoffech chi roi rhodd at ymdrech codi arian Lauren, ewch i https://www.justgiving.com/fundraising/lauren-whitehead6

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO