Cyrhaeddwch gopa’r Wyddfa gyda Hosbis Dewi Sant


Hosbis leol yn chwilio am gefnogwyr i ymuno â Her yr Wyddfa noddedig ar ddydd Gwener 13eg Hydref.
Gan weithio mewn partneriaeth â ‘Climb Snowdon’, mae Hosbis Dewi Sant yn rhoi’r cyfle i herio mynydd uchaf Cymru (3,560 troedfedd) a choncro un o ddringfeydd mwyaf eiconig y Deyrnas Unedig.
Mae hwn yn ddigwyddiad ar gyfer pob gallu, gydag arweinwyr grŵp cymwysedig o gwmni penodedig, lleol a fydd yn eich arwain i’r copa yn ddiogel ac yn ddymunol. Bydd y llwybr yn dilyn nifer o lwybrau adnabyddus, gan gychwyn o Lanberis am 8 y bore.
Meddai Rheolwr Codi Arian Cymunedol a Digwyddiadau’r Hosbis, Andrew Everley:
“Bydd eich diwrnod ar yr Wyddfa yn un cofiadwy. Wrth ichi gyrraedd y copa, byddwch nid yn unig yn cael eich croesawu gan y wobr o olygfeydd syfrdanol o’r olygfa arw, ond hefyd y teimlad gwych o fod wedi cyflawni rhywbeth a boddhad. Hefyd trwy dderbyn yr her yma mae Hosbis Dewi Sant yn gallu parhau i ofalu am bobl leol.”
Mae Hosbis Dewi Sant yn darparu gofal hosbis ar gyfer cleifion mewn oed ar draws Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Maent yn darparu gofal lliniarol arbenigol, o ansawdd uchel, am ddim i gleifion gyda gwaeledd datblygedig, eu teulu a’u gofalwyr.
Mae’r tâl ar gyfer y digwyddiad codi arian hwn yn £35 y person, sy’n cynnwys bwff ac iddo frand Hosbis Dewi Sant (at bob tywydd), arweinwyr mynydd cwbl gymwys am y diwrnod, byrbrydau ysgafn, potel o ddŵr a medal cwblhau. Y lleiafswm nawdd yw £50 y person. Yr oed ieuengaf i gymryd rhan yw 12 mlwydd oed.
I gofrestru ewch i: www.stdavidshospice.org.uk/event/snowdon-challenge-2017/ neu ffoniwch 01492 879058 Est. 239.
 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO