Ffrindiau’n ymgymryd â mis o heriau i hosbis leol

Heriodd ffrindiau eu hunain i godi arian hollbwysig i helpu i ofalu am bobl yn eu cymunedau lleol.

Fe wnaeth Paul Williams a Dean Seager, sy’n aelodau o Glwb Victoria yng Nghraig-y-Don, benderfynu y byddent, trwy gydol mis Chwefror, nid yn unig yn addo cael mis sych, sy’n ffordd boblogaidd o godi arian ac yn hwb i’r iechyd, yn gwthio eu hunain hyd yn oed ymhellach trwy feicio 300 milltir yr un.

Cododd y ddau arian trwy roddion a roddwyd yn hael gan aelodau o’r teulu, ffrindiau, cyd-aelodau o Glwb Victoria, a’r gwesteion hael a oedd yn ymweld â’r Clwb. Cododd yr ymdrechion codi arian gyfanswm anhygoel o £2150 gyda £1150 i Hosbis Dewi Sant a £1000 yn cael ei roi at Prostate Cancer UK. Mae  Hosbis Dewi Sant yn elusen sy’n agos at Dean gan fod ei dad wedi derbyn gofal yn Llandudno, ac mae aelod o’i deulu yn gweithio i’r Hosbis hefyd.

Wrth siarad â Paul a Dean ar ôl iddyn nhw gwblhau’r heriau, meddent,

“Fe wnaeth y ddau ohonom wirioneddol fwynhau’r her, er ei bod yn galed iawn ar adegau.

“Rydym yn falch ein bod wedi gallu cwblhau’r ddwy her a chodi arian y mae’i fawr angen i ddwy elusen werthfawr iawn.”

Meddai Adrian Owen, Rheolwr Codi Arian Hosbis Dewi Sant,

“Hoffwn ddiolch o waelod calon i Paul ac i Dean am gefnogi Hosbis Dewi Sant gyda’r her yma.

“Mae beicio 300 milltir yr un ar feic tra’u bod yn cael mis ‘sych’ hefyd yn gryn gamp ac rydym yn edmygu eu hymroddiad i gyflawni’r cerrig milltir hyn.

“Diolch hefyd i bawb a wnaeth eu cefnogi, yn enwedig pawb yng Nghlwb Victoria a wnaeth eu hannog a rhoi arian ac yn y broses helpu i godi swm anhygoel i’r Hosbis a Prostate Cancer UK.

“Edrychaf ymlaen at glywed am eu her nesaf!”

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO