Llwyddiant siop ar ôl trawsnewidiad!

Daeth cefnogwyr o bob cwr o’r ynys i ddathlu agoriad siop Hosbis Dewi Sant  yn Llangefni.

Ar ddydd Llun, 17eg Ebrill gwelwyd y siop yn Llangefni yn ailagor ar ôl adnewyddiad llwyr. Mae’r tîm wedi gweithio’n ddiflino y tu ôl i’r llenni i drawsnewid y siop flinedig yr olwg yn fan chwaethus i bawb ei fwynhau. Mae’r lliwiau llachar ar y waliau sy’n amlygu pwysigrwydd ychwanegu rhodd cymorth at roddion, gwirfoddoli a’r loteri, yn dal llygaid ymwelwyr wrth iddynt grwydro o gwmpas.

Gwahoddwyd y Cyng. Non Parry Maer tref Llangefni a’r Dirprwy Faer John Parry i agor y siop gyda seremoni torri rhuban. Croesawodd y Cyng. Non Parry y Maer bawb i agoriad y siop cyn llongyfarch Hosbis Dewi Sant am yr hyn y maen nhw wedi’i gyflawni. Yna diolchodd hi i’r staff am eu holl waith caled wrth droi’r siop rownd mewn dim ond 10 wythnos, gan ychwanegu pa mor anhygoel yw’r trawsnewidiad. Diweddodd hi ei hanerchiad byr trwy ddiolch i’r cefnogwyr sydd wedi dal i gefnogi Hosbis Dewi Sant a dymunodd bob llwyddiant i’r siop, gan obeithio y bydd yn helpu i godi arian y mae’i fawr angen i’r achos teilwng.

Meddai Carol Morley, Pennaeth Manwerthu Hosbis Dewi Sant,

“Mae’n wych bod yn rhannu rhywfaint o newyddion cadarnhaol yn yr hinsawdd bresennol.

“Hyd yn hyn mae ailwampio siop Llangefni wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gan roi lle cyfoes a chroesawus i’n cefnogwyr siopa, rhoi a gwirfoddoli gyda ni.

“Rydym yn falch ac yn ddiolchgar i bawb sydd wedi bod a wnelo â’r broses ac edrychwn ymlaen at fynd â’r wedd newydd ar draws yr adran fanwerthu yn ei chyfanrwydd.”

Gwelodd y diwrnod cyntaf nifer uwch nag erioed o werthiannau i’r siop, wrth i brynwyr wneud yn siŵr eu bod yn cael digonedd o fargeinion i’w hunain. Mae gan y siop ddigon ar gynnig i bawb, o ddillad, teganau plant, nwyddau cartref, dodrefn a llawer mwy!

Os ydych chi o gwmpas Llangefni, galwch heibio i weld y trawsnewidiad anhygoel drosoch eich hun. Mae’r siop wedi’i lleoli yn 10 Stryd Fawr, Llangefni ac mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 9.30 y bore tan 4.30 y pnawn.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO