Mae’r dreigiau yn ôl!

Hwyliwch ar gyfer y diwrnod allan eithaf i dîm wrth i Hosbis Dewi Sant groesawu Gŵyl y Cychod Draig flynyddol yn ôl.

Mae Gŵyl y Cychod Draig yn ddigwyddiad codi arian blynyddol sy’n cynnwys traddodiadau Tsieinïaidd a ddechreuodd mwy na 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae rasio cychod Draig yn weithgaredd chwaraeon dŵr sy’n llawn hwyl, sy’n pwmpio’r adrenalin sydd wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ym Mhrydain. Mae timau’n cystadlu mewn Cychod Draig, sy’n gychod mawr tebyg i ganŵ sydd â phennau a chynffonnau draig wedi’u cerfio’n addurnol wedi’u gosod arnynt. Mae i bob cwch ddrymiwr sy’n curo amser i gadw’r rhwyfwyr yn gyfun, a llywiwr proffesiynol yn y pen-ôl i arwain y cwch.

Ymunwch â ni ar 24ain Mehefin ar Lyn Padarn, Llanberis wrth i Hosbis Dewi Sant gynnig y cyfle ichi gystadlu mewn rasio cychod draig. Mae Gŵyl y Cychod Draig yn ddiwrnod allan gwych i ffrindiau, teulu, cydweithwyr, grwpiau cymunedol ac unrhyw un sy’n barod am rywfaint o hwyl rhwyfo. Pa un a ydych yn chwilio am weithgaredd meithrin tîm, diwrnod allan hwyliog i gwmni neu griw cymdeithasol, dyma’r digwyddiad perffaith ar eich cyfer!

Mae timau’n cynnwys rhwng 13 ac 20 o bobl. Yn ddelfrydol, mewn tîm o 20, mae yna 16 yn rhwyfo ac un yn curo’r drwm ar unrhyw un adeg. Bydd y tri aelod sy’n weddill yn eilyddion fydd yn cymryd rhan yn y ras nesaf. Bydd pob tîm yn cystadlu mewn o leiaf tair ras yn ystod y diwrnod gyda’r timau cyflymaf yn mynd yn eu blaen i gystadlu mewn rowndiau bwrw allan.

Y gost y tîm yw £250, gydag adduned noddi o £1000 o leiaf. Felly, yn seiliedig ar dîm o 20, byddai’n rhaid i bob aelod dalu £12.50 i gofrestru ac addunedu i godi £50 at Hosbis Dewi Sant!

Meddai Rhian Jacobs, Rheolwr Digwyddiadau ac Ymgyrchoedd yn Hosbis Dewi Sant,

“Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi bod Gŵyl y Cychod Draig yn ei hôl!

“Ymunwch â ni ar Lyn Padarn am ddiwrnod cyffrous o Rasio Cychod Draig mewn man trawiadol o hardd. Mae o’n ddiwrnod perffaith i gael eich teulu a’ch ffrindiau neu gydweithwyr at ei gilydd yn y digwyddiad llawn hwyl yma i godi arian at eich hosbis leol, a phwy a ŵyr, fe allech gael eich coroni’n enillydd y dydd!”

“Mae’r pwyslais trwy gydol y dydd ar yr her, ar feithrin tîm, ar godi arian ac wrth gwrs… ar hwyl. Caiff popeth ei gyflenwi ar y diwrnod, ’does ond angen ichi ddod â’ch tîm a’ch cefnogwyr i’ch annog yn eich blaen!”

’Does dim angen profiad blaenorol arnoch i ymuno, bydd yr holl hyfforddiant yn cael ei ddarparu ar y diwrnod gan Dragon Boat Events. Rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan fod dros 16 oed i gystadlu. Os hoffech chi ragor o wybodaeth neu i gofrestru ewch i – https://stdavidshospice.org.uk/event/dragon-boat-festival-2023

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO