Yn llawn edmygedd o’r dylanwad lleol a gaiff staff a gwirfoddolwyr Siop Elusen Hosbis yn y Cartref Harlech yn yr ardal, penderfynodd Marchogion Ardudwy mai Hosbis Dewi Sant fyddai un o’r pedair elusen i elwa ar eu codi arian yn 2018 ac maent wedi rhoi £800 tuag at yr achos.

Grŵp dwyieithog o rai sy’n ail-greu’r gorffennol ac yn dod â chestyll Gogledd Cymru yn fyw yw Marchogion Ardudwy. Nod y grŵp yw annog twristiaeth i dref Harlech drwy ddarlunio bywyd yn y drydedd ganrif ar ddeg mewn ffordd hwyliog a diddorol, wrth iddynt godi arian at elusennau lleol ar yr un pryd.

Meddai Benjie Williams, un o Aelodau Sefydlu Marchogion Ardudwy:

“Dewiswyd Hosbis Dewi Sant ynghyd â’r Sgowtiaid lleol, yr RNLI a Sefydliad Marchogaeth Therapiwtig Cymru fel ein helusennau yn 2018. Fe wnaethom ddewis cefnogi Hosbis Dewi Sant yn dilyn y berthynas sydd wedi’i ffurfio gydag Arweinydd Tîm Siop Harlech, Dawn.”

Meddai Keri McKie, Codwr Arian Ardal Gwynedd Hosbis Dewi Sant:

“Llawer o ddiolch i’r aelodau am y rhodd hael iawn. Bydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr wrth ein helpu i sicrhau bod gofal hosbis am ddim ar gael i oedolion sydd ag angen gofal diwedd oes ar draws cymunedau Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.”

Yn 2018, unodd Hosbis yn y Cartref Gwynedd ac Ynys Môn gydag elusen gyfagos Hosbis Dewi Sant, ac mae’n gweithredu dan yr enw Hosbis Dewi Sant.