Pytiwch dwll mewn un er mwyn eich hosbis leol!

Mae Hosbis Dewi Sant yn eich gwahodd i ymgymryd â’r her golffio unigryw yma.

Mae’r nosweithiau’n ymestyn ac mae’r dyddiau’n oleuach, felly dyma’r adeg berffaith i fynd allan ar y maes golff! Pa un a ydych yn ffansïo’ch hun fel golffiwr proffesiynol neu’n rhywun newydd i’r gêm, rhowch sglein ar eich sgiliau a gwneud rhywbeth gwerth chweil dros achos lleol gwych.

Mae Hosbis Dewi Sant wedi ymuno â chlybiau golff lleol ar draws Ynys Môn, Conwy a Gwynedd. Dewch â’ch mêts, eich teulu, neu’ch cydweithwyr at ei gilydd am dipyn o gystadleuaeth gyfeillgar. Heriwch eich hun i gwblhau 30, 40 neu hyd yn oed 50 o dyllau golff mewn dim ond un diwrnod! Os ydych yn dathlu blwyddyn arbennig, pam na wnewch ei choffáu gyda her arbennig?!

Cymerodd Adrian Owen, Rheolwr Codi Arian yn Hosbis Dewi Sant at yr her yn 2021. Penderfynodd Adrian a dau o’i ffrindiau herio’u hunain i 50 twll mewn un diwrnod i nodi troi 50!

Dyma beth ddywedodd Adrian,

“Roedd arnom eisiau gwneud rhywbeth arbennig a gwahanol i ddathlu ein penblwyddi yn 50, a bu inni benderfynu beth well na thrwy wneud rhywbeth yr ydym yn hoff iawn ohono!

“Ym mis Awst 2021, bu inni chwarae 50 twll ar draws 5 cwrs mewn diwrnod. Fe wnaethom sefydlu tudalen codi arian ar-lein, cael blychau casglu ar y bar a bwcedi ar y cwrs wrth inni chwarae. Bu inni lwyddo i godi dros £2,000 at Hosbis Dewi Sant.

“Fe wnaethom lwyr fwynhau’r profiad a byddem yn bendant yn ei argymell fel digwyddiad codi arian! Fe wnaethom hyd yn oed ychwanegu swîp tîm am y mwyaf o fyrdis, Wnaf i ddim dweud wrthych pwy gollodd hwnnw chwaith!”

Felly sut ydych yn cymryd rhan?

  • Cael eich tîm at ei gilydd a gosod dyddiad!
  • Cynllunio eich cwrs (penderfynwch a ydych am chwarae ar un cwrs neu ar amryfal gyrsiau ac archebwch eich amseroedd ti.)
  • Sefydlu eich tudalen codi arian Enthuse yma – St David’s Hospice: 50 Hole Golf Challenge (enthuse.com)
  • Dod i gysylltiad â’n codwyr arian am awgrymiadau a thips, posteri a bwcedi casglu
  • Ymarfer! Ymarfer! Ymarfer!
  • Mwynhau’r diwrnod pan ddaw a gwneud yn siŵr eich bod yn tynnu digon o luniau!

Eleni mae hi’n mynd i gostio dros £6.7 miliwn i redeg gwasanaethau Hosbis Dewi Sant ar draws Gogledd-Orllewin Cymru, gyda dim ond canran fechan o’r ffigwr hwnnw’n dod gan Lywodraeth Cymru a’r Bwrdd Iechyd Lleol. Nid yw dim o’r costau hyn yn cael eu pasio i’r cleifion, teuluoedd neu ofalwyr, gan fod gofal Hosbis Dewi Sant am ddim i bawb.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth ynghylch yr her yma, cysylltwch ag Adrian Owen ar Adrian.owen@stdavidshospice.org.uk neu ffoniwch 01492 879058.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO