Ffair Haf 2017


Mae Ffair Haf blynyddol Hosbis Dewi Sant ar ddydd Sadwrn, 29 Gorffennaf, 2017, o 1 y pnawn hyd 4 o’r gloch. Yn gorlifo gan stondinau gwych, gemau a gweithgareddau lu, fe fydd yn ddiwrnod llawn hwyl i’r teulu’n gyfan. Unwaith efo fe gymer le ar dir yr Hosbis ar Ffordd yr Abaty, Llandudno.
Bydd y stondinau yn y digwyddiad hwn yn cynnwys tombola poteli, gemwaith, cacennau a jam cartref, cardiau cyfarch yn o gystal â chynnyrch ffrwyth ffres lleol wedi’i roddi’n garedig gan Orchard. Yn ychwanegol fe fydd yno hefyd stondinau planhigion, Bric a Brac a llyfrau, a llawer o chwaraeon i’r plant.
Bydd siop yr Hosbis ar agor gydag amrywiaeth newydd o anrhegion a nwyddau. Bydd Café Dewi ar agor ar gyfer te, coffi a chacennau cartref heb sôn am Gogydd yr Hosbis, Gary, yn ein temtio i fyd blasus ei farbeciw! Bydd gennym hefyd raffl ar y diwrnod gyda gwobrau ardderchog.
Mae’r Hosbis yn falch o groesawu’r Conwy Reflections Morris Dancers i’n diddori o 1.30p.m.-2p.m. a chroesawu un ôl y grŵp Colwyn Bay Ukulele o 2p.m. – 3p.m.
Bydd arddangosfa gan y British International Rescue and Search Dogs o 2.30.pm- 3.00pm.
Fe fydd yn ddiwrnod gwych i’r holl deulu; cyfle na ddylid ei fethu! Mynediad £1 i oedolion a 50c i blant.
Am fwy o wybodaeth, i gynorthwyo ar y dydd neu os oes gennych unrhyw roddion ar gyfer y Ffair Haf, os gwelwch yn dda, cysylltwch ag Agnes Jones ar 01492 873674 neu ebost <mailto:agnes.jones@stdavidshospice.org.uk>.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO