Codwch allan i fynd â’r Ci am Dro er budd Hosbis


Mae ‘Woofs and Wellies’ Hosbis Dewi Sant yn daith gerdded noddedig 3 milltir o hyd, sy’n digwydd ar ddydd Sul Hydref 22ain am 1 y pnawn.
Bydd y daith yn cychwyn ar dir yr Hosbis ac yn mynd ar hyd Ffordd yr Abaty, Llandudno i Draeth y Gorllewin. Wrth i chi sylwi ar olygfeydd syfrdanol arfordir Traeth y Gorllewin, bydd eich ffrind gorau ar bedair coes yn mwynhau cyfarfod â ffrindiau blewog eraill ar hyd y ffordd, wrth fwynhau’r holl olygfeydd ac arogleuon.
Y man troi rownd fydd promenâd Deganwy ble byddwch yn cychwyn yn ôl ar hyd yr un llwybr i’r Hosbis. Bydd Café Dewi ar agor ac yn darparu te, coffi a chacennau blasus.
Wedi newydd agor, mae Milfeddygon Mochdre yn garedig iawn wedi noddi’r digwyddiad.
Meddai Sarah Heywood, Milfeddyg a Pherchennog y Practis:
“Rydym mor hapus o allu bod yn cymryd rhan a chael y cyfle i noddi ‘Woofs and Wellies’ ar gyfer 2017. Bydd yn achlysur gwych i’r teulu cyfan. Rydym yn annog pawb i ymgofrestru a dod â chymaint o ffrindiau a theulu draw i’r diwrnod, gan gefnogi nid yn unig eich ci ond Hosbis Dewi Sant hefyd”
Elusen leol yw Hosbis Dewi Sant, sy’n darparu gofal arbenigol i bobl leol sy’n byw gyda gwaeledd datblygedig neu i’r rheini sydd ag angen gofal diwedd oes a’u teuluoedd.
Bob blwyddyn, mae’r gofal a ddarperir gan yr Hosbis yn cyffwrdd bywydau dros 1000 o bobl o fewn cymunedau lleol Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn ac mae’r Hosbis yn falch o fod yn un o’r ychydig elusennau sy’n gwario pob ceiniog y mae’n ei dderbyn yn lleol, i sicrhau bod y gwasanaethau gorau un yn cael eu darparu ar gyfer cleifion lleol a’u teuluoedd.
Dim ond £5 yw’r tâl i gymryd rhan, ac mae hyn yn cynnwys dici-bô ci am ddim ar gyfer pob ci sy’n cychwyn y daith, bag pethau da a thaleb ar gyfer sesiwn am ddim yn y cyfleusterau hydrotherapi ac adferiad ym Milfeddygon Mochdre – ‘Sba i gŵn i esmwytho pawennau blinedig’. Y cyfan wedi’i roi’n garedig gan y Practis.
I gofrestru cysylltwch â’r Codwr Arian Cymunedol, Agnes Jones ar 01492 879058 est. 314, neu agnes.jones@stdavidshospice.org.uk, neu fel arall lawrlwythwch eich ffurflen gofrestru ar:
https://www.stdavidshospice.org.uk/event/woofs-and-wellies-2017/.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO